Scroll to top

Prijedlozi Foruma mladih za novi Zakon o studentskom radu

Forum mladih SDP Hrvatske: Nakon, nadamo se, prihvaćanja prijedloga o minimalnoj satnici, predlažemo obvezu zapošljavanja izvanrednih studentica i studenata na ugovor o radu nakon tri uzastopna mjeseca rada kod poslodavca preko studentskog ugovora

Povodom najava i informacija koje dolaze iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, a vezano uz novi Zakon o studentskom radu, Forum mladih SDP-a naglašava da zaštita prava studentica i studenata kao radnica/radnika nužno mora biti u fokusu tog Zakona.

Forum mladih pozdravlja činjenicu da je radna skupina koja piše Zakon, a prema dosadašnjim pisanjima u medijima, prihvatila prijedloge Foruma mladih SDP-a o uvođenju minimalne satnice za studentski rad i digitalizacije rada Studentskog centra koje smo dali još 21. kolovoza 2017. godine. Na tom tragu, nadamo se da će i druge mjere iz prijedloga biti prepoznate kao nužne i uvrštene u sam Zakon. Primjerice, zalažemo se za vrednovanje studentskog rada kao relevantnog radnog iskustva kao nadomjestak SOR-u. Ostali prijedlozi Foruma mladih o studentskom radu dostupni su na http://fmsdp.org/forum-mladih-sdp-a-protiv-zabranjivanja-studentskog-rada/

Međutim, bojimo da će novi Zakon o studentskom radu dugoročno naštetiti izvanrednim studenticama i studentima ukoliko im se da pravo na rad kroz studentski ugovor bez zaštite od iskorištavanja. Takva praksa je neuobičajena te nije u skladu s prvobitnom namjerom instituta izvanrednog studiranja, a to je omogućiti osobama koje su već zaposlene (ugovorom o radu) da studiraju i usklade svoje redovne poslovne obveze s pohađanjem studija. Bojimo se da će rad preko studentskih ugovora izvanrednim studenticama i studentima dugoročno otežati poziciju te će naštetiti mogućnosti redovnog zapošljavanja na tržištu rada.

Naime, rad preko studentskih ugovora ne evidentira se kao radni staž, ne osigurava stanku, godišnji odmor, zdravstveni dopust i ostala prava iz ugovora o radu na koji izvanredne/i studentice/studenti trenutno imaju pravo. Bojimo se da će ovime izvanredne/i studentice/studenti biti prisiljene/i raditi po potencijalno manjoj satnici, bez radničkih prava i bez priznavanja radnog staža. Dugoročno gledano, izvjesna je opasnost i rizik da će studenti i studentice u izvanrednom statusu kasnije izaći na tržište rada te slijedom toga imati lošiju poziciju kod pokušaja sklapanja redovnih ugovora o radu.

Kao i dosad, sudjelovat ćemo u javnoj raspravi, inzistirati na pravednoj i dugoročnoj održivoj regulaciji, a ujedno tražiti i jasna pravila i za studente/ice i za poslodavce, kao i za Studentske centre. Shodno tome, Forum mladih SDP-a predlaže, u cilju zaštite mladih radnica i radnika, obvezu zapošljavanja studentica i studenata u izvanrednom statusu na ugovor o radu nakon tri uzastopna mjeseca rada kod poslodavca preko studentskog ugovora.

Biljana Gaća, mag.pol.

predsjednica Foruma mladih SDP-a Hrvatske