Scroll to top

Vrijednosti socijaldemokracije

Vrijednosti socijaldemokracije-FM SDP PregradaU subotu 29. studenoga u Gradskoj vijećnici u Pregradi  održana je tribina pod nazivom “Vrijednosti socijaldemokracije” u organizaciji Foruma mladih SDP-a Pregrade s ciljem upoznavanja građana o socijaldemokraciji. Voditelj tribine Danijel Javorić Barić  potpredsjednik je SDP -a Huma na Sutli, predsjednik Forum mladih Huma na Sutli te ovogodišnji polaznik programa “Trening za trenere” Foruma mladih SDP-a Hrvatske na kojem je stekao praktična znanja koja putem edukativnih tribina prenosi mladim socijaldemokratima  u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.

Povijest socijaldemokracije, temeljne vrijednosti socijaldemokracije, te odnos prema socijalizmu i komunizmu teme su  tribine koja je završila raspravom o  Vladinim mjerama promicanja socijaldemokratskih vrijednosti. Sljedeća edukativna tribina pod nazivom “Socijaldemokracija u 21.stoljeću” održat će se početkom iduće godine također u organizaciji FM SDP Pregrada.