Scroll to top

Svjetskog dana mladeži obilježen u Starim Mikanovcima

Povodom Svjetskog dana mladeži koji se obilježava dana 10.11., Forum mladih SDP-a Stari Mikanovci, uz potporu FM SDP-a Vukovarsko-Srijemske županije, organizirao je prigodnu zabavu za mlade, tj. party u caffe bar Laguni u Starim Mikanovcima.

Budući da će na predstojećim lokalnim izborima kandidat za načelnika Općine Stari Mikanovci ispred SDP-a biti trenutni predsjednik FM SDP-a Stari Mikanovci, Mario Milinković, a nekolicina članova Foruma mladih će također naći biti na listi, party je zamišljen kao predstavljanje kandidata mladim stanovnicima naše Općine.

U sklopu partija provedena je i anketa na temu „Što biste htjeli u svojoj Općini?“, pri čemu su prikupljene korisne informacije i mišljenja mladih iz Općine, koje ćemo imati na umu prilikom stvaranja Programa za predstojeće izbore.

Kao i na sve prijašnje partije u organizaciji FM SDP-a Stari Mikanovci, odazvao se veliki broj mladih, što potvrđuju i slike u prilogu.