Scroll to top

Povodom Međunarodnog dana djeteta Forum Mladih Đakovačkog SDP-a održao je akcionizam na korzu

Na akciji smo ukazali na svakodnevne diskriminacije prema djeci zbog izražavanja njihovih stavova glede društvenih, vjerskih, političkih, obrazovnih i etičkih tema. Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. Djeci se mora omogućiti da aktivno sudjeluju u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja.

Ovime smo želili upozoriti kako državne tako i lokalne institucije da bolje provode odredbe koje je donijela Konvencija o pravima djeteta, a to su prava preživljavanja, razvojna prava, zaštitna prava i prava sudjelovanja. Djeca su najosjetljivija skupina koja treba zaštitu, a čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.

Ujedinjeni narodi svake godine obilježavaju Dan djeteta 20. studenog, radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. “Deklaraciju o pravima djeteta” usvojila je Generalna skupština UN-a 20. studenog 1959. godine. Trideset godina kasnije  (1989.) usvojena je i „Konvencija o pravima djeteta“ – 20. studenog 1989. godine. Svake godine, organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, potiču na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava, zbog boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.