Scroll to top

Otkrivanje vlastitih mogućnosti za pokretanje samostalnog posla

FM SDP-a Bedekovčina i FM SDP-a Zabok u suradnji sa Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI) organizirali su, u Bedekovčini 27.11.2015., besplatnu radionicu na temu „Otkrivanje vlastitih mogućnosti za pokretanje samostalnog posla“.
Radi se o BADGE radionicama (Trening i edukacija žena poduzetnica) koje su namijenjene ženama, poduzetnicama – početnicama koje su često višestruko diskriminirane.

Kod spomenutih radionica cilj je osnažiti žene koje su zainteresirane za pokretanje vlastitog posla ili su ga već pokrenule ali im nedostaje podrška i savjet. Postoji velika potreba za radionicama istog ili sličnog konteksta s obzirom da se žene često suočavaju s višestrukim teškoćama u svijetu rada.

Radionice se provode u okviru projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu radakojeg provodi CESI u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”. Cilj projekta je osnažiti partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje i promociju. U okviru projekta su provedeni različiti treninzi i radionice, te je uspostavljena mentorska mreža za podršku korisnicima/ama programa.
Karla Trgovec, predsjednica FM SDP Zabok istaknula je kako je zainteresiranost za radionicu bila velika a profili polaznica različiti, od žena koje imaju tek ideju pa sve do žena koje su već pokrenule vlastiti posao.
Po završetku radionice polaznice su izrazile veliko zadovoljstvo te su, prema njihovim navodima, dobile prije svega jasniju sliku o sebi samima, svojim idejama, motivatorima i prioritetima.

”Žene koje su već pokrenule samostalni posao proširile su znanje te prikupile nove informacije. Prema reakcijama polaznica, možemo reći da je radionica ostvarila svoj krajnji cilj- osnažiti i podržati žene u svijetu rada.”- izjavila je predsjednica FM SDP Bedekovčine Iva Gorički.