Scroll to top

Okrugli stol na temu Mladi i sport u Biogradu

U organizaciji Foruma mladih i GO SDP-a Biograd na moru dana 09.12.2013.godine u 16;55 sati u Gradskoj vječnici Grada Biograda održan je okrugli stol na temu” Mladi i sport u Gradu Biogradu na moru”.

Iscrpno izlaganje uz naglasak na sve negativne posljedice koje se događaju s mladima koji nemaju mogućnost i priliku bavljenja sportom iznio je prof. Zvonimir Petrović, član GO SDP Biograd.
Učešće u raspravi svih sudionika, od kojih je bila većina predstavnika sportskih klubova iz Grada Biograda,  pokazalo je da svi ukazuju na iste probleme: nedovoljan broj sportskih terena, devastiranost igrališta koja su nekad imala uvjete za kvalitetano treniranje više vrsta sportova, nedostatak kriterija za podjelu ionako premalih sredstava koji se u proračunu Grada Biograda izdvajaju za sport, ovrhe nad sportskim klubovima zbog duga za korištenje sportske dvorane u sklopu osnovne škole Biograd, dugogodišnji nerad i neaktivnost sportske zajednice Grada Biograda.
Posebno je naglašeno da se svake godine sredstva koja se u proračunu izdvajaju za sport smanjuju, a za neke druge rashode npr.reprezentaciju, obilježavanje prigodnih datuma se drastično povečavaju. U planu proračuna za 2014.godinu sredstva su smanjena za cca 20 %, na 800.000,00 kuna za sve sportske klubove u Gradu.
Posebno je naglašeno da u sportu moramo biti jedinstveni, bez obzira na političku opciju i da se politika nebi trebala miješati u rad sportske zajednice, odnosno da bi politika trebala biti u službi sporta i unapređivati sport iz poznatih razloga ako su mladi na ulici da su im dostupne sve pošasti modernog doba.