Scroll to top

Održana Izborna konvencija Foruma mladih SDP-a Vukovar

Forum mladih GO SDP-a Vukovar je održao Izbornu Konvenciju 23.4.2011., na kojoj su delegati i delegatkinje izabrali za predsjednicu Biljanu Gaća, za potpredsjednike Igora Gusića i Marka Pavelića, a za članove predsjedništva Ljiljanu Bečvardi, Miroslava Kanjuha, Đuricu Begović.