Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Održana 3. Izborna Konvencija FM SDP Križ

Forum mladih SDP-a Križ održao je u petak 12.07.2013. godine, u prostoru Vijećnice Općine Križ svoju 3. izbornu konvenciju na kojoj je izabrano novo rukovodstvo.

Na mandat u trajanju od dvije godine za predsjednicu  je ponovo izabrana Slađana Vasiljević koja je tu dužnost obnašala i u proteklom mandatu, za potpredsjednice izabrane su Sonja Bobić i Maja Lajpold, te članove općinskog odbora izabrani su: Damir Dukarić, Anita Kolman, Andrejas Kovač, Tomislav Minčir, Danijel Miščević i Dubravka Sigečan.

Konvenciju su svojom nazočnošću uveličali predsjednik OO SDPa Križ Marijo Šiletić, predsjednik FM SDP Velika Gorica i član predsjedništva FM SDP Hrvatska Sven Fabijančić, član nadzornog odbora FM SDP Hrvatske Drago Tomašić, predsjednik FM SDP Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Filipan, predsjednik FM SDP Križevci Dejan Pernjak, predsjednica FM SDP Kutina te potpredsjednica FM SDP Sisačko-moslavačke županije i članica glavnog odbora SDPa Hrvatske Kristina Jakopović te mnogi drugi dragi gosti i prijatelji.

Nova – stara predsjednica zahvalila se forumašima na ukazanom povjerenju  te gostima na dolasku i između ostalog poručila: „Forum Križ s novim mandatom počinje raditi već sutra, raditi ćemo na osnaživanju članstva i jačanju komunikacije između članova. Naša vizija je da mladi nisu i ne smiju biti isključivo promatrači u kontekstu problema nego na mlade treba gledati kao resurs i potencijal za stvaranje novih materijalnih i duhovnih vrijednosti u našem društvu te ih sve više uključivati u isti kao punopravne članove. Naš forum je respektabilna organizacija koja će u suradnji sa starijim članovima stranke postati ravnopravan partner u donošenju odluka važnih za našu Općinu. Uvjereni da nije dovoljno vjerovati u budućnost nego ju početi graditi već od danas idejama, vizijama, stavovima, rješenjima, sudjelovanjem i akcijama FM SDP Križ započet će još jedan mandat jer jedino tako možemo promijeniti društvo u kojem živimo u društvo kakvo želimo.“