Scroll to top

Održana 2. regionalna politička škola Foruma mladih SDP BiH

Forum mladih SDP BiH bio je domaćin regionalne političke škole “Vučko” koja se održavala od 26. do 29. svibnja na Igmanu, a koja okuplja predstavnike podmladaka socijaldemokratskih političkih stranaka iz regije.

Osim razmjene iskustava između sestrinskih organizacija, kada su u pitanju omladinske politike, regionalna politička škola imala je i brojne druge sadržaje. Tako su učesnici imali priliku razgovarati o temama kao što su: izborna kampanja, EU integracije, odnosi sa javnošću, politička edukacija, o kojima su govorili ministar obrazovanja i nauke FBiH Damir Mašić, zastupnik SDP-a u Parlamentu FBiH i predsjednik Foruma mladih SDP BiH Kemal Beganović, predsjednik Foruma mladih SDP Hrvatske Saša Đujić, savjetnik predsjednika SDP BiH Reuf Bajrović.

Forum mladih SDP Hrvatske na političkoj školi, uz Predsjednika Sašu Đujića, predstavljali su Vojko Braut, Marko Mataja-Mafrici, Marko Filipović, Ana Bačić, Katja Vujasinović i Aleksandra Grubić.