Scroll to top

Objektivno.hr – Lukavečki: Inicirao sam osnivanje koordinacije osnovnoškolskih psihologa zbog nemilih događaja kojima svjedočimo u susjedstvu

Dokaz da SDP kani svoju političku budućnost graditi uz pomoć mladih, obrazovanih i perspektivnih članova najbolje se ogleda na primjeru grada Varaždina time što su odgovornu funkciju predsjednika Gradskog vijeća povjerili 25-godišnjem Lovri Lukavečkom, ujedno i svom predsjedniku Foruma mladih. Kako će dosadašnje iskustvo u političkom djelovanju primjeniti na novoj funkciji te koji su mu daljnji planovi – otkriva nam u nastavku razgovora.

Kako ste reagirali kada vam je ponuđeno da postanete najmlađi predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina? Osjećate li dodatan teret radi nove funkcije te na koji način se pripremate za pristupanje istoj?

Prije svega zahvalio sam se kolegicama i kolegama u SDP-u te gradonačelniku Bosilju i zamjeniku Markoviću na prilici i velikom povjerenju koji su mi ukazali. SDP je u Varaždinu u dosadašnjem dijelu mandata vrlo jasno pokazao da brine o mladima, pokrenute su brojne inicijative i projekti, a sada smo to potvrdili i na izborima. Jedina smo stranka u gradskom vijeću koja je mladima pružila priliku da budu gradski vijećnici i sada imamo čak troje vijećnika mlađih od 30 godina te mladog predsjednika gradskog vijeća što se dogodilo prvi puta u povijesti Varaždina. Za mene je to sigurno velika odgovornost i čast, no kao što sam i rekao kada sam prvi puta ulazi u gradsko vijeće – neću se mijenjati, ostat ću onakav kakvog me svi znaju – uporan i dosljedan. Gradsko vijeće je do sada bila iznimno dinamično i turbulentno što je zahtijevalo da budem dobro upoznat s poslovnikom o radu, a dodatno sam bio uključen u nove izmjene poslovnika kroz odbor za statutarno-pravna pitanja. Samim time bio sam već poprilično upućen i nisu mi bile potrebne posebne pripreme.  

Smatrate li da ćete s pozicije predsjednika Gradskog vijeća još efikasnije moći pomoći razvoju svoje lokalne zajednice?

Poziciju predsjednika Gradskog vijeća prihvatio sam prvenstveno jer želim pokazati da su mladi sadašnjost, da su danas tu i da im danas trebamo pružiti priliku, a ne isključivo budućnost – ta floskula koju stariji političari često vole koristiti. Svi koji su pratili Gradsko vijeće mogli su vidjeti da sam bio aktivan i maksimalno konstruktivan, a takav ću biti i kao predsjednik Vijeća. Do sada sam imao brojne inicijative poput uvođenja besplatnih higijenskih uložaka, participativnog proračuna za djecu i mlade, povećanja stipendija, financiranje zapošljavanja dodatnih psihologa u varaždinskim školama, a sada sam već na drugoj sjednici inicirao osnivanje koordinacije osnovnoškolskih psihologa zbog nemilih događaja kojima svjedočimo u susjedstvu.

Nerijetko ističete da ste pristupili SDP-u radi osiguravanja društvene pravednosti. Po kojim ste postupcima pojedinaca unutar SDP-a prepoznali da isto mogu ostvariti te na koji način i sami kanite navedeno manifestirati?

SDP je u gradu Varaždinu vrlo jasno pokazao da što je istinska socijaldemokracija. Primjerice, već sam spomenuo, na moju inicijativu prvi smo grad u Hrvatskoj koji je krenuo u sustavnu borbu protiv menstrualnog siromaštva. Uveli smo besplatne higijenske uloške za sve učenice u osnovnim školama, izjednačili smo cijene gradskih i privatnih vrtića, povećali smo stipendije, uveli smo besplatan topli obrok i zdravu prehranu za sve učenike u školama, izgradili smo nove stanove po POS programu, uveli transparentan i participativni proračun te pokrenuli brojne druge projekte i programe koji su usmjereni na ostvarivanje društvene pravednosti.

Imate li u perspektivi želju i ambciju više participirati u samom radu SDP-a i na nacionalnoj razini?

Trenutno obnašam funkciju predsjednika Foruma mladih SDP-a na nacionalnoj razini što samo po sebi podrazumijeva snažniji angažman u nacionalnoj politici, posebice u pogledu politika za mlade.

Koje biste istaknuli glavne boljke, a koje prednosti nedavno predstavljenog Nacionalnog plana za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. godine? Što smatrate da se propustilo uvrstiti u navedenom planu?

Jedan od ključnih problema jest prije svega način donošenja samog Nacionalnog programa za mlade. Naime, program smo čekali gotovo šest godina te je njegov proces izrade bio potpuno netransparentan i isključiv. Primjerice, Mreža mladih Hrvatske, platforma koja okuplja najveći broj udruga mladih i za mlade u Hrvatskoj, nije bila uključena u izradu programa. Nadalje, u samom naslovu možete vidjeti totalan apsurd njihovog prijedloga. Prijedlog obuhvaća razdoblje 2023. do 2025. godine, a oni prijedlog stavljaju u javno savjetovanje u ožujku 2023. godine. Uzevši u obzir vrijeme potrebno za javno savjetovanje, vrijeme potrebno za njihovo očitovanje na komentare ljudi u javnom savjetovanju, a posebno uzevši u obzir njihovu sporost i aljkavost koju su pokazali dosada, neće nas iznenaditi da program dođe u Sabor na glasanje tek krajem 2023. godine. Dakle, pazite ovo – oni će program koji obuhvaća 2023. godinu donijeti u drugoj polovici 2023. godine. U konačnici, sadržajno program ima određene pozitivne strane poput medijske pismenosti ili snažnijeg naglaska na zelene politike, no mnogo toga je izostavljeno. U situaciji kada je tržište nekretnina eksplodiralo i cijene stanova otišle u nebo zbog čega mladi u Hrvatskoj ostaju do 33 godine života živjeti s roditeljima, oni nisu ponudili konkretnu i cjelovitu stambenu politiku. U situaciji u kojoj se studentski standard kontinuirano erodira, oni ne nude nikakve mjere koje bi se ozbiljnije suočile s time. U situaciji kada se nalazimo godinu dana pred tri velika izborna ciklusa oni o građanskom odgoju i obrazovanju ne napišu ni slova. U situaciji kada brojna istraživanja pokazuju rast netrpeljivosti prema manjinskim skupinama, oni u programu se toga uopće ne dotiču. U konačnici, ne dotiču se ozbiljno kulture mladih, kreativnosti, interkulturalnosti, niti nude neku suvislu viziju razvoja sustava rada s mladima.

Kako mlade kanite potaknuti da u većoj mjeri izlaze na izbore ili se pak uključe i u sam politički život?

Taj problem je višedimenzionalan i obuhvaća različite faktore – problem počinje od sustava u kojem pojedinci napreduju dok ostatak društva pati, nastavlja se neadekvatnim obrazovanjem, a jedan od većih problema je što mladi u Hrvatskoj uistinu još nisu dobili pravu priliku. Na načelnoj razini možete ćuti kako njih želi uključiti, no kada to dublje analizirate vidite da su to zapravo prazne priče. Tri mlada vijećnika i mladi predsjednik Gradskog vijeća u Varaždinu su pozitivan primjer kako mlade uključiti i pružiti im pravu priliku.