Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Prijava projekata lokalnih organizacija Foruma mladih SDP-a

Drage kolege i kolegice,

temeljem odluke donesene na sjednici Predsjedništva Foruma mladih SDP-a Hrvatske, održane 21.4.2018. i na sjednici Glavnog odbora Foruma mladih SDP-a Hrvatske, održane 5.5.2018. raspisuje se Natječaj za dodjelu financijskih potpora projektima županijskih, gradskih i općinskih organizacija Foruma mladih SDP-a za 2018. i 2019. godinu.

Prema ovom Natječaju mogu se natjecati zasebno ili udruženo županijske, gradske i općinske organizacije Foruma mladih SDP-a koje su zadovoljile sve obveze propisane Pravilima Foruma mladih SDP-a. Projektne aktivnosti moraju biti u skladu s Programom Foruma mladih SDP-a Hrvatske, a odobreni projekti se moraju provesti najkasnije do 31.5.2019. godine.

Prijavljeni projekti se vrednuju. Kriteriji prema kojima se vrednuju su: broj uključenih članova i članica Foruma mladih, vremensko razdoblje provedbe projekta, mjesto provedbe projekta (regionalna zastupljenost), osnovni cilj provedbe projekta i ciljana skupina na koju se projekt odnosi, ukoliko ima partnerstva prijavitelja s drugim dionicima ili organizacijama foruma mladih, planirane aktivnosti projekta, predviđeno financiranje projekta.

Predsjedništvo Foruma mladih SDP-a Hrvatske će, prema utvrđenim kriterijima, ocijeniti pristigle projekte te odobriti iznose potpora. Dodijelit će se četiri financijske potpore u iznosu od 5.000,00 kuna, pet u iznosu od 2.000,00 kuna i pet financijskih potpora u iznosu od 1.000,00 kuna. Ukupan fond financijskih potpora koji će se dodijeliti sukladno rezultatima ovog Natječaja je 35.000,00 kuna. Ukoliko ne bude dovoljan broj prijava koje zadovoljavaju kriterije, novčana sredstva se neće iskoristiti. Također, Predsjedništvo Foruma mladih SDP-a Hrvatske s obzirom na ispunjene kriterije može povećavati ili smanjivati pojedinačne iznose u okviru ukupnog proračuna Natječaja.

Prijave se šalju do 5.7.2018. na propisanom obrascu, koji dostavljamo u prilogu, na elektroničku adresu Foruma mladih SDP-a Hrvatske: fmsdp@sdp.hr. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Foruma mladih SDP-a Hrvatske najkasnije do 5.8.2018.

Organizacije čiji projekti budu odabrani i koje će koristiti financijsku potporu iz ovog natječaja, dužne su projekt završiti i dostaviti izvješće o provedbi projekta s fotografijama te račune za utrošena sredstva najkasnije do 30.6.2019. godine.

Obrazac za prijavu projekta

Ukoliko ima nejasnoća slobodno mi se obratite. Puno sreće i uspjeha u pripremi projekata!

Forumaški pozdrav.

Biljana Gaća

predsjednica Foruma mladih SDP-a Hrvatske