Scroll to top

Međunarodni dan demokracije

Forum mladih SDP-a Vukovar 16.09.2014. u prijepodnevnim satima u centru grada obilježio je Međunarodni dan demokracije. S obzirom da je referendum jedan od najviših oblika demokracije, a u Hrvatskoj prilično popularan, forumašice i forumaši su proveli simulaciju referendumskih pitanja kako bi sugrađankama i sugrađanima ukazali na važnost demokratski procedura, ali i na ironičan način prikazati dokle sve može ići zlouporaba demokratskih instrumenata. Postavljena pitanja su lokalne tematike, ali ironičnog tona upravo prikazujući mogućnost apsurda prilikom odlučivanja referendumom, ukoliko se on zlouporabi. Svjesni smo činjenice da smo tipom pitanja banalizirali situaciju, no razlog tome je slušanje snimaka prošlih sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara. Građankama i građanima smo postavili četiri pitanja: Treba li u Vukovaru provoditi popis stanovnika svake godine? Je li dovoljno 2500kn za rad Savjeta mladih, jedinog službenog tijela mladih pri Gradu? Treba li se Gradska knjižnica Vukovar baviti isključivo posudbom knjiga? Smetaju li vam u gradu Vukovaru stabla vrbe i topole? Neki od sugrađanki i sugrađana odmah su shvatili da su pitanja ironičnog tona, nekima smo kroz razgovor nastojali prenijeti svoju poruku i možemo reći da smo zadovoljni sveukupnim reakcijama sugrađanki i sugrađana. Ovom simulacijom referenduma također smo nastojali građankama i građanima još jednom približiti politiku s drugog gledišta i mogućnost neposrednog odlučivanja.

[justified_image_grid ids=5947,5946,5945,5944,5943,5942,5941,5940,5939,5938,5937,5936]