Scroll to top

Krapinsko-zagorska županija uvela participativni proračun za mlade

Krapinsko-zagorska županija na prijedlog županijskog savjeta mladih na čijem je čelu SDP-ov Hrvoje Novak provela je participativni proračun za mlade.

Proces donošenja Odluke sastojao se od 4 faze. Prva je uključivala prijavu i administrativnu provjeru projekata. Druga i treća faza sastojale su se od glasovanja – javno glasovanje na mrežnim stranicama Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije i ocjenjivanja Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta i ocjenjivanje Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade. Četvrta i posljednja faza je donošenje Prijedloga odluke za dodjelu financijskih sredstava koja se upućuje županu Željku Kolaru na usvajanje.

  • Činjenica da je ovo prva godina i da je Županija izdvojila preko 200.000 kuna te da se ukupno financira 11 projekata, jako nas veseli. Posebice raduje činjenica da smo imali prijavljene i neformalne skupine mladih što dokazuje da mladi razumiju proces i da sama projektna dokumentacija, a to nam je u izradi Javnog poziva bilo izrazito bitno, nije prezahtjevna. – istaknuo je predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, Hrvoje Novak.

Uručivanje ugovora prijaviteljima projekata koji su odabrani za financiranje u prvoj godini provedbe participativnog proračuna za mlade Krapinsko-zagorske županije očekuje se tijekom idućeg tjedna.