Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Javna tribina o izmjenama i dopunama ZZDVO

U ponedjeljak 15. travnja 2013. godine, Gradska organizacija Foruma mladih SDP Rijeke organizirala je javnu tribinu o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na kojoj su o navedenoj temi govorili ministar znanosti, obrazovanja i sporta doc. dr. sc. Željko Jovanović te pomoćnik ministra prof. dr. sc. Saša Zelenika.

Na tribini su predstavljeni novi i izmjenjeni segmenti  Zakona, a predstavljen je i dosadašnji rad te poduzete mjere u resoru znanosti i visokog obrazovanja.

U raspravu o ovoj temi na samoj tribini uključila se brojna zainteresirana akademska i šira javnost, a između ostalih i rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin te drugi visoki dužnosnici Sveučilišta u Rijeci.