Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

IZBORNA KONVENCIJA U RADOBOJU

Forum mladih SDP-a Radoboj održao je svoju Izbornu konvenciju na kojoj je za novog/starog predsjednika izabran   Marko Tušek, a za potpredsjednika Mihael Hep Vinceljak.

U planovima za buduće razdoblje predsjednik je naglasio kako će se program rada Foruma zasnivati na  aktivnijem uključivanju  Foruma mladih u društveni i politički život općine Radoboj te

Uz saborsku zastupnicu, inače predsjednicu SDP-a Radoboj,  Dunju Špoljar konvenciji je prisustvovala i predsjednica FM SDP Krapinsko – zagorske županije Agata Cvitić.