Scroll to top

Izborna Konvencija Foruma mladih SDP-a Prelog

U petak 26. studenoga 2010. godine s početkom u 20  sati u Prelogu održana je Izborna Konvencija Gradske organizacije Foruma mladih SDP-a Prelog.

Konvenciji su osim delegata prisustvovali i slijedeći gosti, Dragutin Glavina, potpredsjednik Gradske organizacije SDP-a Prelog, Nenad Igrec, potpredsjednik Gradske organizacije SDP-a Prelog, Marko Krička, glavni tajnik Foruma mladih SDP-a Hrvatske, Antonio Mikulić, potpredsjednik Foruma mladih SDP-a Varaždinske županije, Željko Skupnjak, predsjednik Foruma mladih SDP-a Općinske organizacije Trnovec Bartolovečki, Barbara Lazar, predsjednica Foruma mladih SDP-a Općinske organizacije Cestica, Nikola Golubić, predsjednik Foruma mladih SDP-a Gradske organizacije Mursko Središće, Stefan Savić, predsjednik Foruma mladih SDP-a Općinske organizacije Kotoriba, Ivan Barlek potpredsjednik Foruma mladih SDP-a Međimurske županije, te Miran Pintarić predsjednik Foruma mladih SDP-a Međimurske županije i član Predsjedništva Foruma mladih SDP-a Hrvatske.

U novo rukovodstvo, za predsjednicu je izabrana  Jelena Glavina, a za potpredsjednike Sanela Horvatić i Ivica Jeđud. U Gradski odbor izabrani su  Filip Hozjak, Dajana Naranđa, Neven Palačić, Zoran Rešetar i Sandra Tota, te Gordana Tisaj kao tajnica.

Novom vodstvu upućujemo  čestitike i puno uspjeha u daljnjem radu.