Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

”HDSSB – ova BICIKLIJADA”

U utorak, 23. listopada FM GO SDP-a OSIJEK održao je akciju pod nazivom ”HDSSB – ova BICIKLIJADA”.

Poznato je da se u razvoj biciklizma, točnije izgradnju biciklističkih staza do sada uložilo par milijuna kuna od strane Grada Osijeka. FM SDP OS se zalaže za to da Osijek bude grad bicikala i zdravog življenja. Inicijative naših vijećnika u Gradskom vijeću grada Osijeka između ostalog vezane su za izgradnju biciklističkih staza i njihovo proširivanje. Većina nas smo biciklisti, uključeni  u „ biciklijade „ koje organizira grad kao i razne biciklističke udruge.

Direktan povod našoj akciji bio je incident koji se dogodio 8. rujna ove godine. Naime u sudaru  dva biciklista jedna osoba je teško stradala, dobila je potres mozga, a druga je lakše ozlijeđena. S obzirom da nas je većina biciklista, obišli smo biciklističke staze grada Osijeka i ovo su naša zapažanja.

Smatramo da izvlačenje žutih linija nije stvaranje novih biciklističkih staza već samo predstava da se u gradu nešto radi. Nažalost, svjedoci smo da se u našem gradu samo na postojeće pješačke staze povlače žute crte koje ne omogućavaju normalan promet biciklima, jer se biciklisti na preuskim ”biciklističkim stazama” sudaraju jedni s drugima pa i s pješacima, što kako vidimo završava i s težim zdravstvenim posljedicama. Biciklisti se susreću sa raznoraznim preprekama kao što su stupovi, isprekidane dionice puta, rupe i staze koje ne vode nikuda. Veliki problem se pojavljuje na autobusnim ugibalištima, jer biciklisti sa pločnika moraju sići na cestu i mogu podletjeti pod autobus. Uočili smo i nedostatak signalizacije vezane uz biciklistički promet te previsoke rubnike koji su posljedica pretvaranja običnih nogostupa u biciklističke staze.

Očito je da gradonačelnik samo crta po gradu žutom bojom i tako svojim sugrađanima omogućuje poligone kako bi testirao njihovu snalažljivost u prometu.

Generalni urbanistički plan definira širinu trake i staze te u propisima jasno stoji: ”Uz biciklističke staze ( širine 1,80 metara ) mogu se na pločnicima ucrtati i biciklističke trake širine 0,90 metara, ako to dopušta širina pločnika.”  S obzirom da na pojedinim mjestima u gradu ni oznake bicikala ne stanu u zadani okvir zaključujemo da se naše biciklističke staze ne rade po propisima. Stoga smo danas pitali gradonačelnika kolika je točno cijena žute boje kojom se povlače linije koje predstavljaju tzv. kilometre biciklističkih staza te tako HDSSB skuplja političke bodove kao i uvijek dosad kroz obmane.

Ovim putem apelirali smo na gradsku vlast da uistinu započne projekt propisne izgradnje biciklističkih staza.