Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Forum seniora i Forum mladih SDP-a Pule završili su anketiranje građana Pule

Forum seniora i Forum mladih SDP-a Pule završili su sa anketiranjem građana Grada Pule ususret parlamentarnim izborima. Anketiranje je počelo 09. travnja, a provodilo se kroz proteklih mjesec dana na Narodnom trgu u Puli. Građani su trebali ocijeniti od 1 do 5 rad Vlade RH, rad oporbe, borbu protiv korupcije, rad pravosuđa te položaj radnika. Anketa je provedena na uzorku od 194 osobe.

Rezultati su slijedeći:

Vlada RH: 1.28
Borba protiv korupcije: 1.67
Rad oporbe: 3.01
Rad pravosuđa: 1.69
Položaj radnika: 1.25

Na pitanje za koga bi ste glasovali da se danas održavaju parlamentarni izbori građani su se izjasnili ovako:

„Savez za promjene (SDP-HNS-IDS-HSU)“: 88.65%
Hrvatski Laburisti: 5.67%
HDZ: 2,54%
HSLS: 1.54%
HDSSB: 0.57%
Nevažeći listići: 1.03%

Premda se ne radi o reprezentativnom uzorku iz rezultata jasno je vidljivo potpuno nezadovoljstvo Puljana  vladajućom garniturom i stanjem u državi. Anketa je iskorištena za direktnu komunikaciju s građanima članova Foruma seniora i Foruma mladih koji su ostali osupnuti  njihovom revoltiranošću i željom za što skorašnjim društvenim i političkim promjenama u Republici Hrvatskoj.