Scroll to top

Forum mladih SDP-a Vukovar obilježio Međunarodni dan ljudski prava

Forum mladih SDP-a Vukovar obilježio je 10.12.2014. godine Međunarodni dan ljudski prava tako što su forumaši i forumašice ispisujući razna ljudska prava na papire i fotografirajući se s njima htjeli prisjetiti sugrađane i sugrađanke koja su to sve ljudska prava, poštuju li se ona i borimo li se mi kao društvo dovoljno jasno i aktivno za poštivanje istih i promociju važnosti korištenja svih ljudski prava. Hrvatsko kao i mnoga druga društva nalazi se u svojevrsnoj krizi poštivanja ljudski prava poput prava na dostojanstven život, pravo na slobodno izražavanje bez ikakvih pritisaka, pravo na rad i plaću, pravo na slobodno korištenje jezika i pisma, pravo na seksualno i spolno opredjeljenje, slobodno vjersko opredjeljenje, ravnopravnost, jednakost pred zakonom i mnoga druga prava koja se u manjoj ili većoj mjeri zanemaruju ili čak i krše. Odgovorni članovi i članice društva svakodnevno trebaju se boriti i raditi na promoviranju, poštivanju i širenju ljudskih prava. Mi kao politički pomladak svojim programom, aktivističkim radom i zalaganjem to činimo kroz cijelu godinu.

“Ljudska prava su zapisana u srcima ljudi; ona su tamo bila mnogo prije nego su ljudi koji pišu zakone skicirali prve odredbe.” – Mary Robinson