Scroll to top

Forum mladih SDP-a Donji grad posjetio Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke

Forum mladih SDP-a Donji grad u suradnji sa Socijaldemokratskim forumom žena SDP-a Donji grad posjetio je Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke. Tamo smo razgovarali s Radom Borić, izvršnom direktoricom Centra za ženske studije, o Zagorkinom životu, književnom opusu i ponajviše o njenoj ulozi u političkom aktivizmu žena.