Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Forum mladih SDP-a Bistra obilježio Dan starijih osoba

U subotu 06.10.2012 forumaši su obilježili dan starijih osoba. Posjetili su dom za starije i nemoćne „Severović“. Ugodno popodne proveli su razgovarajući sa starijima, šetnji i razgledavanju samog doma i načina života u njemu. Stanari doma razgovarali su s forumašima o negativnim i pozitivnim stranama života u domu, kako i na koji način su završili u njemu i koliko to utječe na njih i njihovo djelovanje kao starijeg sloja društva.