Scroll to top

Forum mladih povodom Međunarodnog dana mladih: “Mladima je dosta čekanja!”

Zagreb, 11. kolovoza 2017. godine

MEDIJIMA

– svima

 

Mladi nisu samo budućnost, već sadašnjost!

Povodom Međunarodnog dana mladih kojeg obilježavamo 12. kolovoza Forum mladih SDP-a želi glasno i jasno upozoriti na položaj mladih u Hrvatskoj jer mladi više nemaju vremena za čekanje. Dosta nam je!

Odlazak mladih iz Hrvatske u države Europske unije sam po sebi ne bi bio problem, dapače, bio bi prednost jer bi to značilo usavršavanje, stjecanje iskustva i vještina u drugim državama te povratak u svoju Domovinu. Ali to se u Hrvatskoj ne događa. U Hrvatskoj mladi odlaze zbog nemogućnosti pronalaska zadovoljavajućeg posla i plaće, ali i zbog toga što ne vjeruju više u rad državnih institucija, u pravednost, u učinkovitost sustava, ne vjeruju društvu uopće.

Dosta nam je da smo jeftina radna snaga, dosta nam je da nas se društveno iskorištava, dosta nam je da strahujemo za osnovne životne uvjete. Dosta nam je da nam se obrazovna reforma obećava već 20 godina, dosta nam je da su mladi postali dio prigodnih parola, a konkretnih i zadovoljavajućih mjera za naše zadržavanje nema.

Vlada kod mladih potiče kupnju stanova, a da se pri tome ne pita od čega će ti mladi uopće kupiti stanove! Jer ako nemate posao, niti jedna mjera vam ne može biti motivirajuća.

Trenutno u Hrvatskoj obrazovanje nije svima jednako dostupno. Oko 770 tisuća ljudi ima samo osnovnoškolsku naobrazbu. Iz takvih obitelji dolazi samo 3% studentske populacije. Iz tog je vidljivo kako djeca tih ljudi nemaju jednake mogućnosti i pristup obrazovanju.

Tražimo provođenje cjelovite kurikularne reforme, uvođenje građanskog odgoja u sve škole – jer to je odgoj za Hrvatsku. Tražimo sanacije škola i opremanje da bi se u njima mogla provoditi nastava i dostojanstveno školovanje, tražimo informatizaciju i povezivanje škola superbrzim i svima dostupnim internetom. Želimo besplatne udžbenike i jednosmjensku nastavu u školama. Nastavnike treba stručno usavršavati i vratiti im mjesto u društvu koje im pripada. Želimo obnovu i, prema potrebama, izgradnju učeničkih i studentskih domova. Želimo tople obroke u školama. Sve to već imaju države koje stvarno brinu o svojoj sadašnjosti i budućnosti – o svojim mladima.

Želimo lakši pristup tržištu rada u kojem će se ograničiti broj radnih mjesta za koje je ključan kriterij prethodno iskustvo. Želimo stručno osposobljavanje za ona zanimanja za koja je ono stvarno potrebno i želimo da je plaćeno na odgovarajući način – bez iskorištavanja mlade radne snage. Želimo ulaganje u institut pripravništva koji odgovara većini zanimanja.

Statistički podaci govore sami za sebe i nažalost upotpunjuju lošu perspektivu mladih u Hrvatskoj (izvor Eurostat):

  • zaposlenost mladih u RH je 39,8% – na razini EU je 48,2%
  • zaposlenost mladih do tri razreda srednje škole u RH je 4,1% – na razini EU je 24,5%
  • zaposlenost mladih sa srednjom školom u RH je 48,7% – na razini EU je 55,9%
  • mladi s ugovorom na određeno od svih zaposlenih mladih u RH je 51,4% – na razini EU je 32,5%
  • stopa nezaposlenosti mladih u RH je 24,4% – na razini EU je 14,3%
  • dugoročno nezaposleni mladi (>12mjeseci) u RH je 10,1% – na razini EU je 4,9%

Zbog dugotrajne nezaposlenosti mladih, mladi se teško osamostaljuju te dosta kasno napuštaju roditeljski dom i kasno osnivaju svoje obitelji:

  • prosjek godina kod napuštanja roditeljskog doma u RH je oko 31 godine – na razini EU je oko 26
  • mladi koji žive kod roditelja (2013.) u RH je 83,8% – na razini EU je 66,1%

Tražimo izmjene Pravilnika o porezu na dohodak gdje su sportske nagrade izuzete od oporezivanja no nagrade u obrazovanju i znanosti nisu. Želimo da studentski rad uz redovno obrazovanje ulazi u radno iskustvo. Želimo više prava i ovlasti za studentske zborove.

Tražimo usklađivanje Hrvatskog klasifikacijskog okvira s Europskim klasifikacijskim okvirom u cilju poboljšanja kvalitete svih studija, a ne smještanje na različite razine diplomske stručne i sveučilišne studije, što automatski stavlja u podređen položaj studente stručnih studija i nije jasno zašto 300 ECTS bodova koji se stječu završetkom diplomskog stručnog programa ne vrijede jednako kao 300 ECTS-a sveučilišnog programa. Radi se o diskriminaciji 55.000 osoba, koliko ih pohađa stručne studije, ali retroaktivno i na studentice i studente koji su od 2004. godine završili stručne studije. Razlika između sveučilišnih i stručnih studija vrlo je jasna, a proizlazi iz različitih ishoda učenja koji se stječu na različitim vrstama studija, a ne iz razine na kojoj su smješteni u HKO-u – jer ECTS bod bi morao biti jednak bez obzira na vrstu studija.

Tražimo više vrtića u Hrvatskoj. Europski prosjek djece koja idu u vrtić je 93%, a u Hrvatskoj je taj postotak 70%. Prema tom pokazatelju smo najslabiji u Europskoj uniji. Važno je istaknuti da je u 17 zemalja EU ovaj postotak iznad 95%. Nedostatak vrtića utječe i na djecu i na mlade roditelje. Vrtići su danas, možda više nego ikad, važni za ranu socijalizaciju djece, dok s druge strane, roditelji mogu raditi ako su im djeca u vrtiću.

Tražimo jače pozicioniranje Savjeta mladih s ovlastima koje će za važna pitanja koja se tiču mladih imati obvezujući karakter. Savjeti mladih nisu tu da bi se u njih primalo samo stranački podobne kadrove.

Tražimo da naše županije, općine i gradovi napokon preuzmu istinsku odgovornost koju imaju prema mladima na njihovom području. Premalo je sredina u Hrvatskoj u kojima se provodi kvalitetno strateško donošenje politika za mlade. Preduvjet bilo kakvih politika mora biti analiza potreba, a potom se kroz lokalne i županijske programe za mlade ponude rješenja i prati njihova provedba. Broj županija, gradova i općina koje imaju programe za mlade je poražavajući, unatoč tome što u Nacionalnom programu za mlade odavno stoji preporuka da općine, gradovi i županije donesu svoje programe za mlade.

Tražimo sveobuhvatni Zakon o mladima koji će pokazati da država zaista brine o mladima i vjeruje da su mladi nosioci budućnosti, ali s jasnim rješenjima za trenutne probleme i potrebe.

Često kažu – mladi znaju što ne žele, a ne znaju što žele. Mi mladi socijaldemokrati i socijaldemokratkinje znamo što želimo i jasno smo to izrekli. To su temeljne i konkretne stvari  kojima vlast pokazuje da joj je zaista stalo.

 

Biljana Gaća

predsjednica Foruma mladih SDP-a Hrvatske