Scroll to top

FM SDP-a karlovačke županije organizirao je 1. Političku akademiju

FM SDP-a karlovačke županije organizirao je 1. Političku akademiju FM koja se održala 3.11.2012. u Karlovcu. Cilj 1. Političke akademije bio je informirati članstvo o raznim temama koje se tiču SDP-a i Foruma.

Također, cilj je da se članstvu daju određena saznanja o socijaldemokratskom političkom usmjerenju, potakne kritičko razmišljanje o raznim temama, potakne rasprava, obavijesti članstvo o aktualnim temama koje su nam predstavili eminentni političari SDP-a.

Predavanje je započeo predsjednik Foruma mladih SDP-a karlovačke županije Nenad Košpić sa temom o povijesnom razvoju SDP-a. Saborski zastupnik SDP-a Damir Mateljan razradio je temu o kreiranju lokalne organizacije i procesu dobivanja i obnašanja vlasti u općini Kamanje, a saborski zastupnik SDP-a Josip Benčić govorio je o temeljnim vrijedostima političara i na koji način djelovati unutar stranke. Rasprava koja se razvila bila je konstruktivna i pokazala je zainteresiranost forumaša za daljnji politički razvoj i još veći anganžman u sljedećim akademijama za koje smo se dogovorili da će biti uskoro.