Scroll to top

Edukacije Foruma mladih u Brodsko-posavskoj županiji

Radionice tijekom prvog ciklusa edukacija u Brodsko – posavskoj županiji održane su u Slavonskom Brodu 30. listopada i 6. studenog te u Gundincima 13. studenog. U njima je sudjelovalo 30 Forumaša iz pet organizacija unutar Županije te još dva suradnika iz Foruma mladih SDP-a iz Bosanskog Broda.

Edukacije na temu javnog zagovaranja, akcionizma i osnova socijaldemokracije polaznici su ocijenili iznimno zanimljivima i korisnima te izrazili želju ustaljivanja ovakvih druženja. Kroz radionice, debate i planiranje akcija ostvareni su važni temelji za buduće planiranje i realiziranje akcionizama za predstojeće kampanje ali i za lokalne i regionalne teme.