Scroll to top

Carmen Aji nova je predsjednica Foruma mladih SDP u Rijeci

Nedavno je izbrano novo vodstvo Foruma mladih SDP-a Rijeke. Naša organizacija ima novo predsjedništvo koje će voditi naš rad u narednom razdoblju.

Ponosno ističemo da je Carmen Aja izabrana za predsjednicu Foruma mladih SDP-a Rijeke, a Luka Čanković za potpredsjednika. Uz njih, predsjedništvo čine Dino Jelenić i Valentina Paurić.

Također, imamo zadovoljstvo čestitati Nikolini Šaponji, Tinu Bureku, Ernestu Podobniku, Petri Garaj, Klari Car, Andri Škopac, Eugenu Podobniku i Toniju Juriću na izboru u gradski odbor Foruma mladih SDP-a Rijeke. Vjerujemo da će novoizabrano vodstvo svojim radom, energijom i predanim zalaganjem donijeti pozitivne promjene za mlade ljude u Rijeci.

Forum mladih SDP-a Rijeke ima važnu ulogu u promicanju socijaldemokratskih vrijednosti, zastupanju interesa mladih i borbi za njihova prava. Vjerujemo da će novo vodstvo donijeti svježe ideje, inovacije i uspješno ostvariti ciljeve koje smo postavili.

Pratite našu web stranicu i društvene mreže kako biste bili informirani o aktivnostima i projektima Foruma mladih SDP-a Rijeke. Pozivamo sve mlade ljude koji dijele naše vrijednosti i žele sudjelovati u našem radu da nam se pridruže i budu dio naše inspirativne zajednice.

Čestitke novoizabranom vodstvu i hvala svima na podršci!