Scroll to top

Božić u Loborgradu

lForum mladih SDP Krapinsko – zagorske županije organizirao je još jednu akciju kojoj je cilj bio poticanje promjene negativnog stava kojeg većina ljudi ima prema osobama sa psihičkim smetnjama.

Početkom jeseni zagorski su forumaši sudjelovali u kreativnoj radionici sa korisnicima Loborgrada, doma za psihički bolesne odrasle osobe, gdje su proveli nekoliko zanimljivih sati sa korisnicima. Mladi esdepeovci su u subotu, prvog dana listopada posjetili Loborgrad – dom za psihički bolesne odrasle osobe i proveli vrijeme sa štićenicima te ustanove u kreativnom prijepodnevu. Štićenici ustanove su vrlo često stigmatizirana skupina korisnika sustave socijalne skrbi i veoma je bitno druženje s njima kako bi razbili predrasude koje često postoje. Osim kreativnih ideja forumaši su se družili se sa štićenicima te saznali njihove poteškoće koji trebaju biti izazov svima nama.

Gospodarska kriza nije zaobišla ni Loborgrad, štićenici se žale na nedostatak materijala za radnu terapiju, premale mirovine i socijalne pomoći. Stručno osoblje koje se trudi da ih osamostali za normalan život, koji i zaslužuju, radi to veoma vrijedno radeći na raznim projektima kao što je organizirano samostalno stanovanje korisnika kojem je cilj što više ih osamostaliti i integrirati u zajednicu.

Druženje sa korisnicima su mnogi forumaši opisali kao jedno divno i pozitivno iskustvo i željeli su tu suradnju nastaviti. Daljnja suradnja je nastavljena i za božićne blagdane. U vrijeme darivanja i zajedništva, topline doma i ljubavi, često zaboravimo one koje i onako ponekad stavljamo na marginu društva zbog njihove bolesti ili različitosti od većine nas.

Za akciju „Božić u Loborgradu“ korisnici Doma su izradili božiće ukrase, koje su zagorski forumaši prodavali i skupljali donacije na Badnjak ujutro u Zaboku i Mariji Bistrici. Prodajom je skupljeno preko 600 kuna koji će biti dati korisnicima Loborgrada, no ovim putem apeliramo na sve zainteresirane čitatelje i čitateljice ako žele dati donaciju da se obrate na broj telefona računovodstva Loborgrada : 049/430-266.

Najveći uspijeh ove akcije je ispunjenje cilja : informiranje građana i građanki Krapinsko – zagorske županije o potrebama osoba sa psihičkim smetnjama, inkluzija istih te potreba otklanjanja stereotipa i predrasuda, ublažavanje marginalizacije i segregacije te djelovanje s ciljem blagostanja cijelog društva bez obzira na različitost pojedinaca.