Scroll to top

Akcionizam na pregradski način

U protekla 3 tjedna  Forum mladih SDP-a Pregrada provodio je akcionizam kojim je još jednom upozorio na neprovođenje Gradskog programa djelovanja za mlade koji je donešen još 2007. Godine! Naime, gradska vlast već 3 godine odugovlači sa osnivanjem gradskog Savjeta mladih te sa provođenjem mjerama koje su iznešene u programu. Neprovođenje mjera ponukalo nas je da podsjetimo gradsku vlast na mjere koje se ne provode.

Neke od neprovedenih mjera su posebni poticaji za zapošljavanje mladih, mjere za povremeno i privremeno zapošljavanje učenika i  studenata. Neprovođenje edukacija za mlade o društvenoj odgovornosti i solidarsnosti i nediskriminaciji te neprovođenje mjera obiteljske politike kojom bi se olakšao položaj mladim obiteljima sa djecom.

Nadalje, nije ustupljen adekvatan prostor udruzi mladih, ne potiče se stvaranje sustava sredjoškolskih savjetovališta za učenike koja bi pružala stručnu pomoć u profesionalnoj orjentaciti i teškoćama u socijalnoj integraciji.

U mjerama zdrastvene zaštite posebno nas zabrinjava neprovođenje mjere koja potiče zaštitu reproduktivnog zdravlja (rano otkrivanje i pravovremeno liječenje bolestim, a posebno prevencija maloljetničkih trudnoća!!).

Nadamo se da ovaj akcionizam nije bio uzalud te da će gradska vlast NAPOKON početi sa provođenjem Gradskog programa djelovanja za mlade. Ne samo zbog nas forumaša, već i zbog 70% nezadovoljnih mladih ljudi (prema anketama) u Gradu Pregradi, sa odnosom gradskih vlasti.

Mladi nisu samo fontane i Kunapark!