Scroll to top

Akcija prikupljanja hrane i ostalih potrepština za napuštene životinje

U suradnji s učenicima i učenicama 2.b razreda Osnovne škole Janka Leskovara, Forum mladih SDP-a Pregrade organizirao je humanitarnu akciju prikupljanja potrepština za napuštene životinje. 
Sakupili smo više od 30 kilograma hrane, 15 deka i ručnika te preko četiristo kuna novčanih donacija od kojih će se kupiti još hrane za napuštene životinje.
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su se odazvali ovoj akciji te pomogli napuštenim životinjama.