Scroll to top

Akcija: Ako imam CROhna ne znači da sam manje CROat

Forum mladih SDP-a Novi Zagreb-Zapad održao je u nedjelju, 24.listopada, ispred Avenue Malla, akciju upoznavanja građana s mladima koji boluju od Crohnove bolesti.

Građanima su dijelili letke u kojima su opisali s kakvim se problemima susreću mladi koji boluju od ove teške i neizlječive bolesti te stvari za koje se oni kao forum mladih zalažu