Scroll to top

10. prosinac – Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se 10. prosinca – na dan kada je potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine te je po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost. Forum mladih SDP-a Osječko-baranjske županije želi povodom ovog dana skrenuti pozornost javnosti na jedno od temeljnih ljudskih prava – a to je državljanstvo. Opća deklaracija o ljudskim pravima potvrđuje da svatko ima pravo na državljanstvo. Državljanstvo, osim što ljudima potvrđuje osjećaj identiteta, daje i pravo na državnu zaštitu te brojna građanska i politička prava. Posjedovanje državljanstva osnovni je preduvjet za ostvarivanje cijelog niza ljudskih prava. Apatrid je osoba koja se nema državljanstvo niti jedne države. Različite okolnosti mogu uzrokovati apatridnost, kao na primjer sukob zakona, prijenos teritorija, upravne prakse, diskriminacija i nedostatak upisa činjenice rođenja, denacionalizacija i odricanje. Apartidnost ( ne posjedovanje državljanstva ) je velik problem koji trenutno pogađa oko 12 milijuna ljudi u svijetu, pa i neke stanovnike Republike Hrvatske. Prema zadnjem popisu stanovništva, u Republici Hrvatskoj je 713 osoba bez državljanstva i 2083 osobe neutvrđenog državljanstva. Kada je riječ o nacionalnoj statistici, ovo je problem s kojim se najčešće suočavaju pripadnici romske nacionalne manjine od kojih je veliki broj bez riješenog statusnog pitanja što im otežava školovanje, legalno zapošljavanje i sl.

Od 2. listopada 1992. godine Republika Hrvatska potpisnica je Konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. godine koja predstavlja zakonski instrument koji formalno uspostavlja međunarodni pravni status osoba bez državljanstva. Ova Konvencija
osigurava međunarodno priznat pravni status, pruža mogućnost pribavljanja putnih i osobnih isprava te ostalih osnovnih dokumenata osobama bez državljanstva; Konvencija postavlja zajednički pravni okvir o minimalnim standardima koji se trebaju poštivati u postupcima prema apatridima. Od 2011. godine, kad je Hrvatska pristupila UN-ovoj Konvenciji o smanjenju broja osoba bez državljanstva iz 1961., UNHCR aktivno zagovara uspostavu i daljnji razvoj nacionalnog zakonodavnog okvira i specifičnih mehanizama identifikacije kako bi se riješio problem apatridnosti i dopustilo osobama bez državljanstva ili neregistriranim osobama da ostvare ljudska i građanska prava.

Svi mi koji smo državljani neke države obično uzimamo zdravo za gotovo prava i obveze koje za nas proizlaze iz državljanstva, poput izdavanja dokumenata i prava glasa. Cilj Foruma mladih SDP-a Osječko-baranjske županije je podizanje svijesti o značaju ljudskih prava i otvaranju nove dimenzije u procesu izgradnje jednakosti, a to je moguće kroz kontinuirane edukacije i informiranja. Problem apatridnosti izražen je i u Hrvatskoj, (iako značajno manje nego u ostalim dijelovima svijeta ), stoga je potrebno aktivno zalaganje za temeljna ljudska prava te sprečavanje brojnih predrasuda na svim razinama našeg društva.