Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

10. Izborna Konvencija FM SDP Đakovo

10. Izborna Konvencija Gradske organizacije Foruma mladih Socijaldemokratske partije Đakovo održana je u subotu, 5. travnja 2014. u prostorijama SDP-a Đakovo.

Na Konvenciji je izabrano novo vodstvo Foruma mladih đakovačkog SDP-a na mandat od 2 godine, a delegatkinje i delegati Konvencije su izabrali Ivana Šalkovića za predsjednika Gradske organizacije Foruma mladih te Ivana Maričića za potpredsjednika. Također na Konvenciji su izabrane i nove članice i članovi Gradskog odbora Foruma te ovom prilikom čestitamo svima izabranima na njihove funkcije i želimo im puno uspjeha u vođenju đakovačkog Foruma mladih i daljnjem radu kako u gradu Đakovu tako i u Forumu mladih Hrvatske.

Forum mladih Socijaldemokratske partije grada Đakova je interesno-politička organizacija koja djeluje pri Socijaldemokratskoj partiji – Gradskoj organizaciji Đakovo od osnutka u svibnju 1997. godine. Od tada pa sve do danas naše su vizije u gradu Đakovu izgradnja društva međugeneracijske solidarnosti, slobode, jednakosti i socijalne pravde.

Gradimo respektabilnu organizaciju koja će u suradnji sa starijima postati ravnopravan partner u donošenju odluka potrebnim za naš grad. Prihvaćamo izazov da budemo predstavnici mladih ljudi u gradu Đakovo. Temelj Programa rada Foruma mladih Socijaldemokratske partije Đakovo su načela slobode, jednakosti, solidarnosti i demokracije.

Biti socijaldemokrat ne znači samo podržavati određenu ideju, već to znači živjeti i ponašati se u skladu sa tim načelima.

Sudjelovanje mladih u procesima odlučivanja temelj je reprezentativne demokracije. Težnja grada Đakova da postane moderan europski grad se neće moći ostvariti ukoliko mladi ne dobiju bolju poziciju u svim segmentima njegovog društvenog djelovanja. To posebno znači veće sudjelovanje mladih u javnom životu i procesima odlučivanja, kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini.

Prihvaćamo izazov da budemo predstavnici mladih ljudi u gradu Đakovo!