Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Zelena čistka u Vukovaru

Grad Vukovar je 20.04. organizirao akciju Zelena čistka 2013. u kojoj je s divljih odlagališta u Vukovaru uklonjeno oko 30 tona različitog otpada! Otpad je uklonjen na cestama Vukovar – Petrovci (pored Petrovačke dole) i Vukovar – Negoslavci te u ulici Vile Velebita. Cilj akcije je zajedničkim snagama doprinijeti širenju vizije čistog okoliša i održivog razvoja.

Provedenom akcijom zadovoljan je i vukovarski gradonačelnik Željko Sabo koji je ovom prigodom pozdravio volonterke i volontere te im se pridružio tijekom same akcije.

Sudionici Zelene čistke 2013.: Info centar za mlade Vukovar (PRONI), OŠ Siniše Glavaševića, Veleučilište Lavoslav Ružička, Mirovna grupa mladih Dunav, Europski dom Vukovar, Planinarsko društvo ravnica, Udruga VUKA, Vukovarci dobre volje, Udruga „Udar”, Forum mladih SDP-a Vukovar te građanke i građani Vukovara.