Scroll to top

Završen 4. Međunarodni kamp „Borovik 2012“

Povodom obilježavanja Svjetskog dana mladih, Gradska organizacija Foruma mladih SDPH Grada Đakova organizirala je četvrti Međunarodni edukativni kamp mladih „Borovik 2012.“.

Na Kampu je sudjelovalo 120 polaznica i polaznika, 80 iz Hrvatske i 40 iz inozemstva, a održan je u prekrasnom prirodnom ambijentu jezera Borovik kod Ribičkog doma u vremenu od 10. do 12. kolovoza 2012.g. Kako je Kamp edukativnog karaktera, u sva tri dana Kampa održano je 6 predavanja i 3 radionice.

Plenarna predavanja:

1.Socijaldemokracija – Marin Knezović, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika

2.Trebaju li nam ideologije: Uvod u socijaldemokraciju, liberalizam i konzervatizam – Ivan Cerovac, doktorand filozofije na Filozofskom fakultetu u Rijeci

3.Osnove političke ekonomije ili kako razgovarati o ekonomiji? – Velibor Mačkić, doktorand na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, znanstveni novak na Katedri za ekonomsku teoriju

4.Kriza i socijalna država – Karolina Leaković,  međunarodna tajnica SDP-a

5.Umjetničke metode javnog zagovaranja – Arijana Lekić Fridrih, potpredsjednica FM SDP Hrvatske

6. Uvod u Marksizam – Ivan Cerovac

Radionice:

1.Rodna ravnopravnost – Mirta Vlahović, Predsjednica FM SDP Osječko – baranjske županije

2.Igra uloga – Azra Gazibegović, Predsjednica FM SDP Tuzla

3.Liderstvo – Marija Čigoja, Zamjenica predsjednika IO Demokratske omladine Beograd

Uz edukativni dio, polaznice i polaznici Kampa su se izvrsno zabavili i u večernjim satima uz ugodnu glazbu i druženje uz logorsku vatru, a večernje sate je začinila i nebeska predstava meteorske kiše Perzeida – „zvijezda padalica“ – za koju su se svi složili da znači samo jedno – puno lijepih želja za sudjelovanjem i na idućem Međunarodnom edukativnom kampu mladih „Borovik 2013.“