Scroll to top

Zagorski forumaši obilježili Dan žena

11056712_1575097542748162_1460494452_nForum mladih SDP-a i Socijaldemokratski forum žena SDP-a Krapinsko zagorske županije obilježili su Međunarodni dan žena podjelom crvenih karanfila te prigodnom čestitkom u 17 općina i gradova u našoj županiji. Crveni karanfil kao simbol borbe za društvenu jednakost i pravdu izmamio je osmjeh na lice brojnih Zagorki.

Diskriminacija i nasilje nad ženama ne postoje samo u dijelovima svijeta u kojima se sustavno krše temeljna ljudska prava, već i u razvijenim demokratskim državama. Jednakost spolova jedno je od ustavnih načela, no u praksi često je to i dalje neostvarena vrijednost. Osobni integritet i dostojanstvo, dostupnost ženama svih položaja u društvu i jednake mogućnosti za oba spola, jednake plaće za isti posao i podjela poslova u obitelji temelj su ravnopravnosti žena i muškaraca.
‘’Sva prava koja danas žene imaju nisu nastala sama od sebe, za njih su se morale izboriti naše majke, bake i prabake, a ta borba često je bila žestoka i teška. Prošlo je nešto više od stotinu godina od početka ženske borbe za pravo glasa, za bolje uvjete rada i jednake plaće za isti posao. Žene su kroz radničku i socijalističku borbu svojim angažmanom postigle brojne pobjede protiv nejednakosti, seksizma i drugih nepravdi koje su proizlazile iz neravnopravnosti spolova. Nažalost, žene su i danas suočene sa brojnim primjerima diskriminacije i podcijenjenosti. Podaci Državnog zavoda za statistiku govore kako su žene u Hrvatskoj brojnije, dugovječnije i obrazovanije (žena s diplomom gotovo 60 posto), unatoč tome žene su i dalje slabije plaćene i manje zastupljenje. Drage žene, neka nam svaki dan bude prilika za međusobno osnaživanje kako bi se mogle nositi s izazovima vremena te zajedno i solidarno stvarale ravnopravno društvo. Pripada nam pola neba, pola zemlje, pola moći, radimo na tome! Sretan nam Dan žena!”- poručila je predsjednica FM SDP-a Krapinsko –zagorske županije Agata Cvitić.