Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Vukovarski forumaši darivali krv

Forum mladih gradske organizacije SDP-a Vukovar sudjelovao je u darivanju krvi u Crvenom križu u Vukovaru.

Manji broj forumaša i forumašica koji su mogli dati krv odlučili su to napraviti 31.05.2012. u prijepodnevnim satima. Ovim humanim djelom htjeli smo poslati poruku svim svojim sugrađanima, naročito mladima, koliko je lijepo i važno sudjelovati u ovakvoj akciji. Ugodno smo se iznadili vidjeviši da je bio popriličan red za darivanje, što znači da je svijest o važnosti darivanja kriv kod naših sugrađana velika. Crveni križ u Vukovaru organizira darivanje jedan dan pred kraj svakog mjeseca, to je jedinstvena prilika, stoga ćemo nastojati da ovo postane praksa, te da uspijemo aktivirati što više mladih da pristupe ovom humanom činu.