Scroll to top

Voditelj radne skupine za participaciju mladih Kristian Tončić: Na nama mlađoj generaciji političara je da konačno iskreno otvorimo mladima vrata

Međunarodni dan mladih svake godine obilježava se 12. kolovoza prema odluci Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Nažalost, već petu godinu za redom dočekujemo ovaj veliki dan za mlade bez krovnog dokumenta za mlade u Hrvatskoj – Nacionalnog programa za mlade. Naime, prethodni program je istekao 2017. godine, a HDZ-ova Vlada do danas nije bila u stanju donijeti novi. Mladi se u Hrvatskoj nažalost već dugo gledaju kao problem, ali SDP i Forum mladih SDP-a želi promijeniti takvu paradigmu te smo s tim ciljem oformili posebnu radnu skupinu za participaciju mladih.

Voditelj radne skupine je član predsjedništva Foruma mladih SDP-a Hrvatske Kristian Tončić koji je ujedno i predsjednik Kluba vijećnika SDP-a u Gradu Opatiji i predsjednik Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Rijeci. Povodom Međunarodnog dana mladih razgovarali smo s Kristianom o njegovom viđenju situacije u sektoru mladih i planove koje ima s novoformiranom radnom skupinom. 

Trenutno si član predsjedništva Foruma mladih SDP-a na nacionalnoj razini, predsjednik si SDP-ovog kluba vijećnika u Gradu Opatiji i Studentskog zbora Pravnog fakulteta, a do sada si imao iskustva u radu vijeća učenika i savjeta mladih. Što te kao mladu osobu od 23 godine potaklo za sudjelovanjem u radu zajednice i političkim procesima koji te okružuju?

Moja zainteresiranost za aktivno participiranje u doprinosu zajednici kreće od najranije dobi. Mislim da je to uzročno-posljedično povezano i sa željama koje imaju djeca u najranijoj dobi. Oduvijek sam htio biti neka vrsta javne osobe, televizijski voditelj i slično, a najviše sam se zadržao kod voditeljskog angažmana samo u smislu vođenja neke grupe ljudi. U osnovnoj školi krenulo je sa zaista odgovornom ulogom predsjednika razreda, predstavljanjem svog razreda u dva saziva Dječjeg gradskog vijeća, predsjednikom Vijeća učenika na razini osnovne škole. Moja aktivnost oduvijek je bila usmjerena za boljitak društva koji me okružuje, a to se nastavilo i u Gimnaziji Eugena Kumičića gdje sam također dvije godine bio predsjednik Vijeća učenika, a posredno i predsjednik razreda. Kako čovjek sazrijeva gleda sve više sudjelovati u radu zajednice, a u tom smislu za sebe osobno je to bilo isključivo vezano uz političko angažiranje. Ideje i vrijednosti te sam nastup i energija vodstva SDP-a me privukla SDP-u, a tu ideju je svesrdno podržavao moj kolega u Gradskom vijeću i osnivač SDP-a Opatija g. Dušan Kotur. Uključio sam se u rad Foruma čim je to bilo moguće, dakle sa šesnaest godina, a čim je bilo moguće odmah po punoljetnosti uključio sam se i u SDP Opatije. Daljnja aktivnost za boljitak mladih ogledala se u sudjelovanju u radu Savjeta mladih Grada Opatije, gdje sam u jednom od ciklusa bio jedini prijavljeni kandidat! Aktivnost u radu gradskog Savjeta bila je okidač i za angažman u Savjetu mladih Primorsko-goranske županije, gdje sam obnašao i ulogu zamjenika predsjednika g. Roberta Matića. Zaključit ću da sam prošle godine postao najmlađi gradski vijećnik u Opatiji, a vjerujem i u Primorsko-goranskoj županiji i na ovaj način nastojim biti dio procesa upravo na korist mladima i svim građanima Opatije. Vjerujem u politiku koja je u svom najranijem razvoju, Antici, kada je ona zastupala ideje najvišeg dobra, pravednosti i opće koristi.

Smatraš li da je participacija mladih u politici svojevrsni mit i da su mladi previše pasivni i letargični prema političkim procesima koji ih okružuju? Kako bi trebalo potaknuti mlade na participaciju i političko djelovanje?

Sredina iz koje dolazim je ogledni primjer kako mladi ovisno o aktivnosti same generacije sudjeluju u političkim procesima i donošenju odluka. Trenutno nam aktivnih mladih fali, a vjerujem da to ovisi i o generalnoj političkoj situaciji u državi. Mislim da mladima politika nije primamljiva, a mislim i da je to iz razloga što se izgubila ona politika u kakvu ja vjerujem, a to je ona kakva je bila u svom najranijem razvoju – antici, kada je ona zastupala ideje najvišeg dobra, pravednosti i opće koristi.  Svega toga nam danas nedostaje i to mora biti jedan od razloga kada se mlade nešto pita, prvo provjere je li to vezano uz neku od stranaka ili kao nekakav non-governmental sektor, ako je politika generalno odbijaju.

Mladima se danas nudi više opcija kako da naprave bolje za svoju okolinu, hoće li to biti, ono u što ja osobno vjerujem, udruživanje sa drugima koji na sličan način razmišljaju u perspektivi podmlatka neke političke stranke ili ulazak u samu stranku ili kroz udruge mladih i za mlade ili savjete mladih. Opcija ima, a na nama mlađoj generaciji političara je da promijenimo pristup i konačno iskreno otvorimo mladima vrata, da ih uključimo, podržimo i potaknemo na angažman.

Između ostalog bio si međunarodni tajnik Koordinacije županijskih savjeta mladih i aktivni potpredsjednik bivšeg saziva, tj. član u aktualnom sazivu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, kakav je tvoj stav po pitanju trenutnog Zakona o savjetima mladih?

Do sada sam bio doista intenzivno involviran u rad Savjeta mladih, od lokalne razine u Opatiji, pa preko regionalne razine u Primorsko-goranskoj županiji, sve do nacionalne razine gdje sam kao predstavnik svoje županije izabran za Međunarodnog tajnika Koordinacije svih županijskih savjeta mladih u Hrvatskoj. Koordinacija je iznimno kvalitetna platforma koja vrlo dobro pokazuje da je moguća i međustranačka suradnja, pa i prijateljstvo, ne nužno samo napadi i prepirke. Upravo taj moj angažman dao mi je detaljan uvid u funkcioniranje savjeta mladih i praktičnu primjenu Zakona o savjetima mladih. Općenito, prvo i osnovno, spomenuti Zakon se uopće ne poštuje. Zakon propisuje da svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave mora imati osnovani Savjet mladih, ali dobro je pitanje ima li ih uopće polovica. Održane su brojne konzultacije, konferencije, dijalozi s mladima gdje su se analizirali i utvrdili nedostatci u aktualnom Zakonu o savjetima mladih i općenito funkcioniranju Savjeta mladih, ali se ništa po tom pitanju nije poduzelo. Nažalost, kao i u slučaju Nacionalnog programa za mlade, stalno slušamo obećanja da će se nešto promijeniti ali uzaludno čekamo. Mi ćemo kao Forum mladih SDP-a i novooformljena radna skupina staviti poseban naglasak na predlaganje konkretnih rješenja za unaprjeđenje savjeta mladih, a u tom procesu ćemo se konzultirati sa stručnjacima i mladima.

Raspisan je i javni poziv za članice i članove radne skupine koju vodiš. Možeš li nam ukratko objasniti koji će biti tvoji prvi koraci i čime će se radna skupina baviti?

Radna skupina za participaciju mladih u svom nazivu podrazumijeva svaki oblik društvenog i političkog angažmana i participacije mladih. Radna skupina će biti zadužena da bude jedno vrelo koje će biti na pomoći Forumu da s idejama s terena, predloži zakonske izmjene ili da praksu koju provodimo na lokalnoj razini prelijemo na druge posredstvom zalaganja Foruma. Nepostojanje Nacionalnog programa za mlade, problem oko studentskog predstavništva koji se potencira kroz novim izmjenama Zakona, pa i već spomenuti Zakon o savjetima mladih neke su od ključnih tema kojima ćemo se baviti kroz radnu skupinu. U tom segmentu smo već napravili prvi korak i kao Forum mladih SDP Hrvatske okupili političke pomlatke na zajednički sastanak povodom Međunarodnog dana mladih. Na sastanak smo pozvali i Mrežu mladih Hrvatske s kojima ćemo također nastojati uspostaviti dijalog i suradnju u pogledu snažnijeg zalaganja za promjene u sektoru mladih. 

Pozivamo sve zainteresirane, neovisno jesu li ili nisu članovi/ice stranke ili Foruma mladih SDP-a, da se prijave za sudjelovanje u jednoj ili više radnih skupina. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem linka: https://forms.gle/N64M6JwmTL53aR5o8