Scroll to top

Vlada skriva analizu o stanju u sektoru mladih! Forum mladih: sazvali smo sastanak svih političkih pomladaka

Ne samo da Vlada na čelu s HDZ-om nije u stanju donijeti novi Nacionalni program za mlade već pet godina, nego nažalost sada svjedočimo novoj razini uzurpacije i privatizacije javnih institucija od strane HDZ-a.

Ukoliko je “Analiza postojećeg stanja rada s mladima u Republici Hrvatskoj te izrada preporuka i smjernica za njegov razvoj” financirana sredstvima Europske unije, nedopustivo je da ista nije transparentno objavljena već se čuva u ladicama.

Iako je potpuno jasno da za mlade u Hrvatskoj nema napretka dok god je HDZ na vlasti, ipak pozivamo Središnji državni ured za demografiju i mlade da se prekine sramotiti i javno objavi navedeno istraživanje.

Forum mladih SDP Hrvatske ne želi sjediti skrštenih ruku, već smo upravo na temu Nacionalnog programa za mlade i stanja u sektoru mladih organizirali sastanak na koji smo pozvali druge pomladke političkih stranaka.

ℹ Više o ovoj temi pročitajte u članku 👉https://bit.ly/3A2x1CX