Scroll to top

Veronika Gajšak: Nije dovoljno da imamo svoje članice i članove u vijećima, već je nužno da se njihov glas čuje!

1. Iz koje organizacije dolaziš i koje nam znanje i iskustvo donosiš?

Dolazim iz Foruma mladih SDP-a Pregrade, gdje trenutno obnašam funkciju predsjednice. Aktivna sam forumašica od 2017. te sam proteklih godina kao članica Foruma, ali ujedno i kao članica nekoliko organizacija civilnog društva i volonterskih udruga, sudjelovala u brojnim akcijama i prosvjedima te pohađala različite edukacije. Osim toga, predsjednica sam i Savjeta mladih Grada Pregrade te mogu reći kako zaista imam iskustva u kreiranju politika za mlade.

2. Koje su tvoje kompetencije po kojima misliš da ćeš uspješno obavljati svoju dužnost?

Za sebe bih rekla da sam vrlo organizirana osoba koja dobro upravlja vremenom te posjedujem dobre komunikacijske vještine, što uz iskustvo stečeno tijekom studija i dosadašnjeg društveno-političkog angažmana smatram ključnim za obavljanje funkcije Političke tajnice.

3. Veronika, vijećnica si u mladom gradiću Pregradi iz Krapinsko-zagorske županije, od kud motiv da se aktiviraš na nacionalnoj razni?

Dok općenito stanje u Hrvatskoj i nije baš najbolje, stvari u Pregradi funkcioniraju znatno drugačije. Uz mene je u Gradskom vijeću još jedan mladi forumaš te se naše ideje i prijedlozi zaista čuju i nailaze na plodno tlo. Za razliku od nacionalne razine na kojoj već godinama ne postoji program za mlade, Pregrada ima kvalitetan gradski program za mlade s konkretnim mjerama, u čijem su kreiranju sudjelovali sami mladi, a mladi ujedno i prate njegovo provođenje. Već treću godinu zaredom provodimo participativno budžetiranje za mlade te još čitav niz dobrih praksi koje bih voljela da se preslikaju na nacionalnu razinu.

4. Jedna od tvojih ključnih uloga bit će koordinacija vijećnica i vijećnika iz Foruma mladih, što po tom pitanju misliš poduzeti?

U planu mi je redovito održavati sastanke sa svim vijećnicima i vijećnicama iz redova Foruma, koji bi prvenstveno bili usmjereni na edukaciju i kreiranje zajedničkih politika za koje bismo se koordinirano borili kroz rad općinskih i gradskih vijeća te županijskih skupština. Možemo biti ponosni na velik broj naših vijećnika i vijećnica, no te je mlade ljude potrebno konstantno educirati i osnaživati kako bi bili zaista aktivni članovi svojih vijeća te kako bi aktivno sudjelovali u procesima donošenja odluka. Nije dovoljno da imamo svoje članove u vijećima same po sebi, već je nužno da se njihov glas čuje!

5. Misliš li da SDP pruža dovoljno prilika forumašicama i forumašima?

Smatram kako za sve forumašice i forumaše koji imaju ideje i viziju ima dovoljno prilika, no važno je truditi se i biti uporan.

6. Kako ocjenjuješ dosadašnju suradnju Foruma mladih i drugih političkih i nepolitičkih organizacija?

Ocijenila bih dosadašnju suradnju Foruma mladih i drugih političkih i nepolitičkih organizacija dobrom, međutim u ovom prostoru svakako vidim i prostor za napredak. Mnogi se mladi danas naprosto ne žele deklarirati kao pripadnici ili zagovornici neke političke opcije, zbog čega bismo se intenzivnije trebali baviti suradnjom s nepolitičkim organizacijama te na taj na način doprijeti do mladih i približiti im rad Foruma.

7. Koji su tvoji ciljevi koje želiš ostvariti kroz ovaj mandat ?

Tijekom pandemije značajno smo se manje družili, zbog čega sam dojma da se pomalo izgubio duh zajedništva kakav je nekad krasio Forum. Cilj mi je stoga organizirati više druženja na kojima ćemo ojačati međusobnu povezanost i podršku kako bismo mogli zajednički kreirati i koordinirano provoditi politike.

8. Koji će ti biti najveći izazovi?

Najvećim izazovom smatram opću nezainteresiranost mladih za bavljenje politikom, no kroz već spomenute aktivnosti želim s ostalim forumašima raditi na stvaranju atraktivnijeg Foruma koji će zadržavati postojeće, ali i privlačiti nove aktivne članove.

9. Tko je tvoj najveći stranački uzor?

U našoj stranci mnogo je iznimnih političara, no istaknula bih našu europarlamentarku Biljanu Borzan koja je prepoznata u borbi za ženska prava i ravnopravnost spolova, što je i moje područje interesa. Međutim, ne želim se ograničavati uzorima – osoba sam koja ima vlastite ideale i uvjerenja, čega se nastojim držati.

10. I za kraj reci nam što za tebe predstavlja Forum mladih?

Forum za mene predstavlja prostor u kojem svatko od nas može i mora biti aktivan, glasan, buntovan i kritičan. Forum nam svima pruža priliku za učenje, za osobni razvoj, za međusobnu razmjenu ideja i primjera dobre prakse…a sve u svrhu zajedničkog stvaranja boljeg i progresivnijeg društva.