Scroll to top

Valentina Paurić: SDP prepoznaje važnost zelenih politika

SDP prepoznaje važnost zelenih politika

Okoliš i priroda u 21. stoljeću postaju teme koje dobivaju na sve većem značenju. Klimatske promjene i sve veća zagađenost okoliša postaju sve očitiji te politika i politički akteri ne mogu zanemariti takve probleme. Stoga, posljednjih godina u mnogim europskim državama počinje se sve više u političkom prostoru progovarati o tim temama, a nerijetko upravo stranke specijalizirane za ta pitanja ulaze u parlamente i vlade. SDP je stranka koja poseban naglasak želi staviti na pitanja ekologije i zelenih politika te Forum mladih namjerava kroz posebnu radnu skupinu nametnuti ove teme i progovarati i kvalitetnim policy rješenjima.

Iz tog razloga razgovarali smo s Valentinom Paurić, voditeljicom radne skupine za ekologiju i zelene politike koja je ujedno studentica Pravnog fakulteta u Rijeci i članica Savjeta mladih Grada Rijeke.

Nedavno si imenovana voditeljicom radne skupine Foruma mladih SDP Hrvatske za ekologiju i zelene politike. Kakav je tvoj motiv da pridaš svoj dodatni obol Forumu mladih i uključiš se kao voditeljica radne skupine?  

Prvenstveno moj motiv da se pridružim radnoj skupini i potičem njen razvoj je tema radne skupine koja me je na prvi dojam oduševila, osobito jer se radi o temama koje su važne za društvo i od osobitog značaja u 21. stoljeću. Nažalost živimo u stoljeću gdje se okoliš i priroda te njegova važnost zanemaruje, čovjek svojim aktivnostima utječe na stanje okoliša, na čistoću zraka, vode i zemlje, na koncentraciju stakleničkih plinova koji utječu na klimatske promjene i na količinu otpada koji stvara. Uz sve izazove, smatram da je okoliš u Republici Hrvatskoj moguće dugoročno očuvati uz sudjelovanje mladih ambicioznih ljudi koji svojim djelovanjem i aktivnostima daju važnost ekologiji kao znanosti koja je izuzetno bitna za zdrav i kvalitetan život te uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji daje svoju ulogu u razvoju ekologije i Europskog djelovanja od kojih bih istaknula važnost Europskog zelenog plana za poticanje klimatske neutralnosti.

S druge strane tema koja obuhvaća ovu radnu skupinu je zelena politika, koja je, za razliku od ekologije usmjerena na ekološki razvitak društva.

Možeš li nam ukratko objasniti pojam zelenih politike te slažeš li se s tvrdnjom da su upravo zelene politike, politike o kojima će se najviše raspravljati u budućnosti?

Zelena politika ili drugi nazivi, ekopolitika, politička ekologija, je politička filozofija koja je usmjerena na ekološki razvitak društva, prvenstveno na baznu i participativnu demokraciju, nenasilje, borbu za društvenu odnosno socijalnu pravdu i poštivanje različitosti. Smatram da su ciljevi zelene politike važne teme koje sve više dobivaju na značenju i čije je proučavanje važno za razvitak društva, odnosno ekološkog, društvenog i ljudskog tjelesnog zdravlja.

Kakvo je tvoje mišljenje o dosadašnjem djelovanju SDP- a po pitanju zelenih politika te u kojem smjeru bi se po tebi njihovo daljnje djelovanje trebalo kretati?

SDP je stranka koja postupno postaje crveno-zelena stranka iz razloga što prepoznaje važnost teme zelena politika i važnost njenog širenja i utjecaja u Republici Hrvatskoj, SDP je u svom mandatu osigurao sredstva iz EU fondova za zeleni rast, prvenstveno za gospodarenje otpadom, pokrenuli su obnove obiteljskih domova, vrtića, nestambenih objekata i sve u skladu s načelima energetske učinkovitosti, štitili su prirodne resurse te su na još mnoge načine doprinijeli razvoju ekologije i njenoj važnosti u suvremenom svijetu. Moje mišljenje za daljnji razvoj ekologije i prvenstveno zelene politike je informiranje i educiranje javnosti za alternative, alternative koje postoje nisu skupe, nedostižne te osiguravaju građanima kvalitetniji i zdraviji život te mogućnost zarade. Smatram da koncept i ciljevi zelene politike trebaju postati glavno načelo svih politika, počevši od socijalne pravde koja kao pravda se postiže u svakom dijelu društvene zajednice, da svaki stanovnik Republike Hrvatske mora imati jednake uvjete i mogućnosti za rad, život, napredovanje, jednakost pred zakonom kao što i nalaže sam čl. 14 stavak 1 i 2. Ustava Republike Hrvatske. Osim toga važno je i nenasilje, tj. oblik političkog djelovanja koji bezuvjetno isključuje bilo koji oblik nasilja prema sebi, drugima ili okolišu radi postizanja osobnih ili društvenih ciljeva. Nasilje, bilo ono psihičko ili fizičko, smatram da je to jedan od najvećih problema mladih u Republici Hrvatskoj koji bih se trebao detaljnije i mnogo više proučavati i na čiji naglasak želim osobito staviti pozornost u svojoj aktivnosti u radnoj skupini.

Koji će biti tvoji prvi koraci kao voditeljice radne skupine te kakav profil osoba očekuješ kao članove tvoje radne skupine?

Moji prvi koraci kao voditeljice radne skupine Ekologija i Zelena politika će biti informiranje, educiranje i poticanje javnosti kroz razne projekte i naše djelovanje kao radne skupine. Pod educiranjem i poticanjem javnosti prvenstveno mislim na mlade ljude o temama i idejama ekologije i zelene politike, njene važnosti za okoliš, ljude i sam razvoj zemlje i njeno očuvanje. Od osobite je važnosti uključiti mlade ljude u politiku i aktivnosti za razvoj radne skupine, zaštite okoliša, prirodnih resursa, sprječavanje onečišćenja okoliša, integracija okoliša u druge sektore poput turizma, poljoprivredu, promet te mnoge druge sektore, jačanje svijesti o važnosti ekologije, zelenih politika važnosti socijalne pravde, nenasilja i jednakosti. Osobno bih voljela da se radnoj skupini pridruže mladi ljudi koji su ambiciozni i žele sudjelovati i poticati razvoj radne skupine, smatram da bih osim informiranja i educiranja javnosti prvi korak poduzeti unutar radne skupine gdje ćemo odlučiti od koje ćemo teme i na koji način započeti svoje djelovanje, koje vode prema cilju. Stoga, ako te zanima rad radne skupine te zaštita okoliša i društvenog života, prijavi se!

Pozivamo sve zainteresirane, neovisno jesu li ili nisu članovi/ice stranke ili Foruma mladih SDP-a, da se prijave za sudjelovanje u jednoj ili više radnih skupina. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem linka: https://forms.gle/N64M6JwmTL53aR5o8