Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

U Puli održana Osnivačka konvencija druge mjesne organizacije Foruma mladih SDP-a Busoler-Valdebek

U petak 08. lipnja 2012. u 19 sati u stranačkim prostorijama SDP-a održana je osnivačka Konvencija druge Mjesne organizacije pulskog Foruma Mladih Busoler, Valdebek. Za predsjednika Mjesne organizacije izabran je 21-godišnji William Šuster, a za njegovu zamjenicu Elena Vian.

Konvenciji su prisustvovali uz vodstvo županijskog i gradskog Foruma i tajnik SDP-a Istarske županije Vedran Grubišić te potpredsjednica SDP-a Pule Vera Radolović i potpredsjednica SDP-a Istarske županije Maja Šarić.

Ovo je druga od 8 planiranih lokalnih organizacija pulskog Foruma mladih čiji je cilj osnivanja stvaranje jače stranačke infrastrukture i organiziranje rada mladih forumaša po Mjesnim odborima Grada Pule radi što boljeg usuglašenog i skladnog djelovanja i promicanja Socijaldemkoracije kao ideje i načina života na području Grada Pule.
S tim ciljem u vidu valja napomenuti da osnivanje i djelovanje lokalnih foruma služi i kao temelj za buduće osnivanje i rad Mjesnih ogranaka same organizacije SDP-a Pule.