Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Tribina Veleučilišta Lavoslav Ružićka u Vukovaru

Članice i članovi Foruma mladih 11.1.2013. sudjelovali su na tribni koju organizira Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru pod nazivom: „Baviti se politikom ili ne? – Što i koliko mladi znaju o funkcioniranju političkih stranaka u Vukovaru?“

S ciljem poticanja rasprave među mladim Vukovarcima i Vukovarkama, posebice studentske populacije  o tome jesu li zainteresirani za politički život u gradu, koliko znaju o svojim političkim predstavnicima, jesu li zadovoljni radom političara/ki u gradu i sl. Uvodničari na temu Financiranje političkih stranaka  bili su   Antun Zorislav Petrović iz Transparency International Hrvatska, dr.sc. Željka Kulenović s veleučilišta i Zorislav Ham iz Državnoga izbornoga povjerenstva.

Na tribini su sudjelovali i predstavnici podmladaka političkih stranaka u Vukovaru  SDP-a, HDZ-a, SDSS-a i HSP-a dr.Ante Starčević koji su iznijeli svoja iskustva bavljenja politikom. Forumaši su predstavili rad Foruma, ciljeve i program, te razloge zašto su se oni uključili u Forum mladih.