Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Stav Foruma mladih o Istanbulskoj konvenciji

Forum mladih SDP-a kao i u svim dosadašnjim istupima, aktivnostima i priopćenjima, još jednom ponavlja kako borba za ljudska prava nije i ne smije biti partikularna i podložna politikantstvu. Ona podrazumijeva snažno i neumoljivo zalaganje za očuvanje i unaprjeđenje ljudskih prava i prava onih čiji su životi i sigurnost svakodnevno ugroženi. Takva borba zahtijeva hitnu i beskompromisnu, potpunu i apsolutnu, ratifikaciju Istanbulske konvencije odnosno Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Kao politički pomladak, ovim putem izražavamo zabrinutost zbog oklijevanja ratifikacije Konvencije te najavom ograde od iste (posebice kada ista nema pravno uporište, tj. nije moguća, već su u njoj jasno navedeni članci na koje države mogu uputiti rezerve) i politiziranja s temom zaštite žena žrtava nasilja, a unatoč tome što neprestano svjedočimo pogoršanju položaja i zaštite prava žena žrtava nasilja. Forum mladih SDP-a je više puta upozoravao na ovaj društveni problem, tako i performansom povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, a s porukom kako postoji društvena dužnost i obveza za prevencijom nasilja, zaštitom žena žrtava nasilja i brzom te pravednom pravosudnom reakcijom prema počiniteljima.

Vizija Foruma mladih SDP-a jest izgradnja društva u kojem će dostojanstvo pojedinca biti zagarantirano socijalnom, pravnom i ekonomskom sigurnošću, a prvi i temeljni korak u tome je osigurati sigurnost onih čiji je život i dobrobit ugrožena. Tražimo hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije, bez odgode i ograda!

Biljana Gaća

Predsjednica Foruma mladih SDP-a Hrvatske