Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

SNAGA JE U NAMA – Tribina povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

[justified_image_grid ids=5979,5978,5977,5976 max_rows=1]

U organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena  i Foruma mladih Krapinsko Zagorske županije u ponedjeljak je u Donjoj Stubici održana tribina povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Učesnike i učesnice tribine pozdravile su i tribinu podržale:  zastupnica u Hrvatskom saboru i Predsjednica Glavnog odbora SDFŽ-a Hrvatske, te SDFŽ-a KZŽ – Dunja Špoljar, Predsjednica Foruma mladih Krapinsko zagorske županije – Agata Cvitić te zamjenica župana KZŽ  – Jasna Petek.  O nasilju nad ženama govorile su Martina Keča, voditeljica SOS telefona za žene žrtve nasilja KZŽ, Ena Knežević, pravna zastupnica Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb, te instruktor samoobrane Milan Jožinec koji je zajedno sa svojim članovima Taekwon-do  kluba Oroslavje i demonstrirao moguće efikasne načine samozaštitnog ponašanja.

 Na tribini su iznesene i brojke koje govore da je na području Krapinsko zagorske županije broj osuđenih za obiteljsko nasilje nešto veći nego u ostatku Hrvatske. Tako u našoj županiji 2011. godine bilo 727 slučaja nasilničkog ponašanja u obitelji, 2012. – 742 slučaja, a 2013. – 789. Izražena je nada  da je to povećanje rezultat većeg broja prijavljenih odnosno registriranih slučajeva.

 Statistika za cijelu zemlju jasno govori kako su žrtve nasilja najčešće žene koje su izložene  najviše psihičkom, pa onda fizičkom nasilju, a sve češće  i ekonomskom nasilju kao i kršenju osnovnih ljudskih sloboda. Nasilnici su najčešće sadašnji, bivši ili izvanbračni partneri, a poražavajući je podatak da se nasilje prijavljuje tek nakon učestale i dugotrajnog izloženosti nasilju. Brojke govore da žena u prosjeku sedam godina trpi nasilje prije nego ga prijavi. Domaćica  i moderatorica tribine, Renata Dolenec, naglašava da bi trebalo više utjecati na preventivu nasilnog ponašanja. Odgovorno je  znati kako se samoobraniti jer nasilje ne bira ni mjesto ni vrijeme ni razlog. Odgoj za toleranciju i ravnopravnost je temelj prevencije nasilja. Nasilje je tu, oko nas. Naš zadatak je da ga prepoznamo i da djelujemo. SNAGA JE U NAMA!