Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Smrtna kazna – kočnica civilizacijskom napretku

Forum mladih SDP-a grada Vukovara proveo je edukaciju na temu “Smrtna kazna – kočnica civilizacijskom napretku”. Predavač: Jovan Vlaović, Pravni fakultet Osijek.