Scroll to top

Smrtna kazna – kočnica civilizacijskom napretku

Forum mladih SDP-a grada Vukovara proveo je edukaciju na temu “Smrtna kazna – kočnica civilizacijskom napretku”. Predavač: Jovan Vlaović, Pravni fakultet Osijek.