Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Šetnja za mir

Povodom Međunarodnog dana mira 21.9.2012., Forum mladih SDP-a Vukovar uz podršku Frouma mladih SDP-a Vukovarsko-srijemske županije organizirao je u središtu Vukovara “Šetnju za mir“.

Forumaši i forumašice prošetali su gradskim središtem s plakatima na kojima su ispisani slogani koji potiču na razmišljanje o miru, toleranciji i nenasilnom rješavanju sukoba, poput: „Mir dolazi s osmijehom“, „Potrubite za mir“, „Zagrljaj za mir“, „Budi promjena koju želiš vidjeti“ i sl.

Smatramo da je obilježavanje Međunarodnog dana mira vrlo važno za globalne razmjere, a još je važnije za našu županiju i posebno grad Vukovar  gdje je mir do prije 20-ak godina bio nepoznata vrijednost. Ukazivanjem na važnost mira u životima pojedinaca, nenasilnog komuniciranja i rješavanja sukoba  u društvu se mogu činiti mali, ali važni pomaci u shvaćanju mira kao temeljne vrijednosti unutar zajednice. Stoga su, kako bi ukazali na vrijednost mira, građanima smo dijelili letke, zagrljaje, osmijehe i dobro raspoloženje. Građani su akciju doživjeli jako pozitivno, sa pohvalama i željom da ovakvih akcija bude što više.