Scroll to top

Sadržaji za mlade u Varaždinu

Članice i članovi Foruma mladih SDP-a ove su subote na Franjevačkom trgu organizirali akcionizam na temu „Sadržaji za mlade u Varaždinu“.
Ovom akcijom varaždinski forumaši željeli su potaknuti razgovor sa svojim mladim, ali i ostalim sugrađanima, o mogućnostima koje se mladima nude u Varaždinu. Tom prilikom pripremili su i podne novine s pitanjem „Koji sadržaji za mlade nedostaju u Varaždinu?“, gdje su mlade Varaždinke i Varaždinci imali priliku upisati kakvi sadržaji ih zanimaju.
„Gradska organizacija Foruma mladih SDP-a Varaždin izborom novog vodstva najavila je brojne aktivnosti vezane uz pitanja mladih i ovo je samo početak onoga što želimo postići. Naša je želja omogućiti mladima da budu aktivni kreatori politika i sadržaja za mlade u gradu Varaždinu.“ – rekao je tom prilikom predsjednik Gradske organizacije Foruma mladih SDP-a Varaždin, Lovro Lukavečki.
Predsjednik Županijske organizacije Foruma mladih SDP-a Varaždinske županije i županijski vijećnik Luka Zrinski nadovezao se i naglasio kako „Politika bez sluha za probleme naših sugrađana gubi svoju svrhu. Zato je cilj Foruma mladih SDP-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji što aktivnije raspravljati o problemima i mogućnostima s kojima se mladi susreću te kroz razgovor s našim sugrađanima pronaći i ponuditi odgovore i rješenja na uočene probleme. Ovakve i slične akcije planiramo organizirati i u drugim gradovima i općinama u Varaždinskoj županiji, čime želimo potaknuti što širu raspravu o mogućnostima i problemima s kojima se mladi u našoj županiji susreću u svakodnevnom životu.“
Akciji forumaša pridružili su se i predsjednici Gradske i Županijske organizacije SDP-a Alen Kišić i Mario Habek. Tim putem dali su i punu potporu mladima u njihovim aktivnostima te najavili aktivnije uključivanje forumaša u izradu stranačkih programa za nadolazeće lokalne izbore, pogotovo uz dio programa vezan uz politike za mlade.