Scroll to top

Regionalna konferencija “VUČKO”

Održana je Regionalna konferencija “VUČKO” u Sarajevu u organizaciji Friedrich Ebert Stiftunga i Foruma lijeve inicijative.

Na konferenciji ispred Foruma mladih SDP-a Hrvatske sudjeluje Glavna tajnica Marija Jagečić te članovi predsjedništva Luka Slavić i Anamaria Orečić. Naglasak konferencije je na zelenim politikama s posebnim fokusom na cirkularnu ekonomiju. Naši predstavnici stoga raspravljali su o politikama i primjerima dobre prakse.