Scroll to top

Reakcija povodom akcije molitvene organizacije “40 dana za život”

pravo-na-izbor

Molitvena organizacija “40 dana za život” na jednoj društvenoj mreži poziva na molitvenu akciju kako bi se djevojku čije ime javno navode odgovorilo od operacije prekida trudnoće.

Forum mladih SDP-a Hrvatske smatra da je ovakav javni poziv zabrinjavajuć iz više razloga. Prvo, krši se pravo svake građanke i građanina na privatnost i zaštitu osobnih podataka. Prozvanoj je ženi ovo pravo uskraćeno te je tim činom izložena opasnosti od javne sramote, ako ne i linča. Drugo, sudionice i sudionici navedene molitvene organizacije koji su ujedno i same korisnice i korisnici zdravstvene skrbi, trebali bi znati da Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske kaže da žena ima pravo na prekid trudnoće do 10. tjedna.

Zabrinjavajuća je činjenica da su osobni podaci o dotičnoj ženi objavljeni javno od strane navedene molitvene organizacije, a još više zabrinjava mogućnost da su ti podaci dobiveni od strane zdravstvenih djelatnika/djelatnica vukovarske bolnice. Ovim putem pružamo podršku dotičnoj ženi kojoj je na ovaj način ozbiljno ugrožena privatnost i pravo na zaštitu osobnih podataka te pozivamo nadležne institucije da brzo i učinkovito provedu istragu i zaštite dotičnu ženu. Brza i učinkovita reakcija vrlo je važna kako se ubuduće ovakve i slične situacije ne bi ponavljale, pogotovo kad se radi o ovako osjetljivoj temi.

Kao mlade socijaldemokratkinje i socijaldemokrati smatramo da svatko ima pravo na izbor i upravljanje svojim životom. Navedeno pravo je civilizacijski doseg kojeg bi se svaka moderna država trebala pridržavati. Borba protiv pobačaja ne bi se smjela vršiti ovako sramotnim činom koji gazi ljudsko dostojanstvo, zabranama, represijama i kaznenim progonima kao što je odnedavno slučaj u Poljskoj, a kamoli akcijama koje graniče s javnim linčem. Kako ne bi došlo do nesporazuma, ovim putem želimo naglasiti da mi ni u kojem slučaju ne potičemo na pobačaj, štoviše vjerujemo da je za mnoge žene to iskustvo traumatično i bolno. Smatramo da kao država i društvo trebamo usmjeriti svoje napore na prevenciju – kvalitetno informiranje i obrazovanje kako bismo smanjili broj neželjenih trudnoća te omogućili socioekonomske uvjete dostojne svakog čovjeka u cilju smanjenja prekida trudnoće iz ekonomskih razloga. Mišljenja smo da su to prave mjere za smanjenje broja prekida trudnoće. No, pravo na izbor mora biti omogućeno iz civilizacijskih razloga, ali i kao poruka svakoj ženi da nije manje vrijedna članica društva.