Na vrh

Forum mladih SDP-a Hrvatske
Trg Drage Iblera 9, Zagreb
+ 385(1) 4612 087
fmsdp@sdp.hr

Radna akcija Foruma mladih SDP-a Fažane

i08. i 15. svibnja 2011. godine održana je radna akcija čišćenja šumice pored kasarne u Fažani koju je organizirao Forum mladih SDP-a Fažane. U akciji su sudjelovali članovi Foruma iz Fažane, kao i ostali zainteresirani. Nakon čišćenja forumaši su imali druženje i okrijepu. Forum mladih SDP-a Fažane će i ubuduće sličnim akcijama ukazivati na odgovornost prema okolišu.