Scroll to top

Politička akademija Foruma mladih SDP Karlovačke županije

U subotu, 18.01.2013. održano je II. predavanje Političke akademije Foruma mladih SDP Karlovačke županije.

Predavanje je održala potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Karlovca i tajnica GO SDP Karlovac Marina Novaković Matanić, a tema predavanja je bila rad s članstvom. Uvodni dio predavanje se bazirao na pravima i dužnostima svakog člana, kako SDP tako i Foruma mladih SDP. Drugi dio se odnosio na pripremu kampanja i provedbu kampanja, a završni dio predavanje se odnosio na stranačke aktivnosti van predizbornog vremena.

Na predavanju su dogovorene buduće akcije Foruma mladih SDP Karlovačke županije kao i aktivnosti koje će pridonijeti vidljivosti Foruma mladih SDP prema građanima, a naročito prema mladima u Karlovačkoj županiji.

Sljedeće predavanje na Političkoj akademiji Foruma mladih SDP Karlovačke županije će biti na temu akcionizma.